KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:武雄   作曲:小蟲


紅娘 編曲:涂惠源


月光暝春風微微吹窗邊 阿月影偷偷照門簾
引阮相思心內歡喜 啊歸暝睏抹去

想到伊心情掛在半天邊 啊不知是苦還是甜
有時歡喜有時踟躕 啊起來抹胭脂

站也不是坐也不是 一個人行來又走去
醒也不是睏也不是 為何一暝親像一年

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知

月光暝春風微微吹窗邊 阿月影偷偷照門簾
引阮相思心內歡喜 啊歸暝睏抹去

想到伊心情掛在半天邊 啊不知是苦還是甜
有時歡喜有時踟躕 啊起來抹胭脂

站也不是坐也不是 一個人行來又走去
醒也不是睏也不是 為何一暝親像一年

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知

紅娘

KKBOXを起動

作詞:武雄   作曲:小蟲


紅娘 編曲:涂惠源


月光暝春風微微吹窗邊 阿月影偷偷照門簾
引阮相思心內歡喜 啊歸暝睏抹去

想到伊心情掛在半天邊 啊不知是苦還是甜
有時歡喜有時踟躕 啊起來抹胭脂

站也不是坐也不是 一個人行來又走去
醒也不是睏也不是 為何一暝親像一年

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知

月光暝春風微微吹窗邊 阿月影偷偷照門簾
引阮相思心內歡喜 啊歸暝睏抹去

想到伊心情掛在半天邊 啊不知是苦還是甜
有時歡喜有時踟躕 啊起來抹胭脂

站也不是坐也不是 一個人行來又走去
醒也不是睏也不是 為何一暝親像一年

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知

阮的心肝內只有你的愛 一世人為你等待
阮的心肝內只有你的愛 月娘伊敢會知