KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ฟ้าที่ฉันเคลื่อนผ่านหนทางที่กว้างใหญ่
มองยังไงก็สวย เพราะว่ามีเธออยู่ข้างฉัน
พบคนที่รู้จักทักทายคนรู้ใจ
ค้นจนเจอจุดหมาย แล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้น

บนหนทางที่ผ่านเจอเรื่องราวต่างๆ เท่าไร
อาจมีทั้งลบหรือดีแค่ไหน
เมื่อฉันเลือกแล้ว ว่าฉันจะต้องข้ามไป

ผ่านดวงดาวบินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน

ฝนกำลังเริ่มตก ฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยน
เหมือนจะเป็นบทเรียนชีวิตให้เราได้เรียนรู้
ชีวิตคือการรู้จัก ชีวิตคือการเริ่มใหม่
ทักทายวันสดใส แล้ววิ่งออกไปทำความฝัน

บนหนทางที่ผ่านเจอเรื่องราวต่างๆ เท่าไร
อาจมีทั้งลบหรือดีแค่ไหน
เมื่อฉันเลือกแล้วว่าฉันจะต้องข้ามไป

ผ่านดวงดาวบินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน

ผ่านดวงดาว บินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน

หนึ่ง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ฟ้าที่ฉันเคลื่อนผ่านหนทางที่กว้างใหญ่
มองยังไงก็สวย เพราะว่ามีเธออยู่ข้างฉัน
พบคนที่รู้จักทักทายคนรู้ใจ
ค้นจนเจอจุดหมาย แล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้น

บนหนทางที่ผ่านเจอเรื่องราวต่างๆ เท่าไร
อาจมีทั้งลบหรือดีแค่ไหน
เมื่อฉันเลือกแล้ว ว่าฉันจะต้องข้ามไป

ผ่านดวงดาวบินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน

ฝนกำลังเริ่มตก ฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยน
เหมือนจะเป็นบทเรียนชีวิตให้เราได้เรียนรู้
ชีวิตคือการรู้จัก ชีวิตคือการเริ่มใหม่
ทักทายวันสดใส แล้ววิ่งออกไปทำความฝัน

บนหนทางที่ผ่านเจอเรื่องราวต่างๆ เท่าไร
อาจมีทั้งลบหรือดีแค่ไหน
เมื่อฉันเลือกแล้วว่าฉันจะต้องข้ามไป

ผ่านดวงดาวบินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน

ผ่านดวงดาว บินขึ้นไปบนฟ้า
จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา
จับมือเธอท่องไปตามความฝัน
มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน