KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:張欣瑜   作曲:張欣瑜編曲: 蔡明勳

這個所在有過咱甜蜜的情愛 嘛有咱離別的目屎
天頂的月光猶原在 鴛鴦已經分東西
這個所在有過咱幸福的等待 嘛乎咱痛心的感慨
溫暖的記憶猶原在 情份已經沈落海

一陣風吹過傷心的所在 將咱的往事吹向天涯
當初兩個人用情來相愛 怎樣最後會變成傷害
一個人行過傷心的所在 強欲流下來痛心的目屎
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在

這個所在有過咱幸福的等待 嘛乎咱痛心的感慨
溫暖的記憶猶原在 情份已經沈落海

一陣風吹過傷心的所在 將咱的往事吹向天涯
當初兩個人用情來相愛 怎樣最後會變成傷害
一個人行過傷心的所在 強欲流下來痛心的目屎
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在

這個所在有過咱甜蜜的情愛 嘛有咱離別的目屎
美麗的風景猶原在 鴛鴦已經分東西


収録アルバム

傷心的所在

KKBOXを起動

作詞:張欣瑜   作曲:張欣瑜編曲: 蔡明勳

這個所在有過咱甜蜜的情愛 嘛有咱離別的目屎
天頂的月光猶原在 鴛鴦已經分東西
這個所在有過咱幸福的等待 嘛乎咱痛心的感慨
溫暖的記憶猶原在 情份已經沈落海

一陣風吹過傷心的所在 將咱的往事吹向天涯
當初兩個人用情來相愛 怎樣最後會變成傷害
一個人行過傷心的所在 強欲流下來痛心的目屎
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在

這個所在有過咱幸福的等待 嘛乎咱痛心的感慨
溫暖的記憶猶原在 情份已經沈落海

一陣風吹過傷心的所在 將咱的往事吹向天涯
當初兩個人用情來相愛 怎樣最後會變成傷害
一個人行過傷心的所在 強欲流下來痛心的目屎
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在
阮猶原將你放在阮心內 愛過的遺憾永遠存在

這個所在有過咱甜蜜的情愛 嘛有咱離別的目屎
美麗的風景猶原在 鴛鴦已經分東西