KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳昇   作曲:陳昇


◎◎◎
◎◎

定定攏袂通的手機仔 打算拿久手也會麻
一個人無聊的行在這個茫霧的夜都市
伊說伊住在 過去的彼條街的忠孝東路的巷子內底
怎樣伊留的電話 按怎攏打袂通

咱的故鄉是住埔里 不知伊甘也會記
咱的村內有山 山有雲作伴 按怎你那雄雄娶別人

伊說伊住在 過去的彼條街的忠孝東路的巷子內底
怎樣滿滿是走馬燈 懷疑世間甘有伊
啊 粉紅仔色的凸床 睏在床邊的是什麼人
不通當作你人長得煙 就對阮女性來戲弄
啊 粉紅仔色的凸床 按怎睏的是別人
孤戀親像是那個牽牛仔花 哪會遇到菁仔叢

啊…啊……啊……
只有散步解憂愁

◎◎◎
◎◎

想到咱兩人的美夢 煞來拆破變一場空
只怪阮不敢那個風颱暗 順勢賭強給拗下去
伊說伊住在 過去的彼條街的鐵支路邊的巷子內底
怎樣青春佇咧飛 SUBWAY 就鑽落去土裡底

啊 粉紅仔色的凸床 睏在床邊的是什麼人
不通當作你人長得煙 就對阮女性來戲弄
啊 粉紅仔色的凸床 按怎睏的是別人
孤戀親像是那個牽牛仔花 哪會遇到菁仔叢

啊…啊……啊……
只有散步解憂愁

伊說伊住在 過去的彼條街的鐵支路邊的巷子內底
怎樣青春佇咧飛 SUBWAY 就鑽落去土裡底

収録アルバム

粉紅色的凸床

KKBOXを起動

作詞:陳昇   作曲:陳昇


◎◎◎
◎◎

定定攏袂通的手機仔 打算拿久手也會麻
一個人無聊的行在這個茫霧的夜都市
伊說伊住在 過去的彼條街的忠孝東路的巷子內底
怎樣伊留的電話 按怎攏打袂通

咱的故鄉是住埔里 不知伊甘也會記
咱的村內有山 山有雲作伴 按怎你那雄雄娶別人

伊說伊住在 過去的彼條街的忠孝東路的巷子內底
怎樣滿滿是走馬燈 懷疑世間甘有伊
啊 粉紅仔色的凸床 睏在床邊的是什麼人
不通當作你人長得煙 就對阮女性來戲弄
啊 粉紅仔色的凸床 按怎睏的是別人
孤戀親像是那個牽牛仔花 哪會遇到菁仔叢

啊…啊……啊……
只有散步解憂愁

◎◎◎
◎◎

想到咱兩人的美夢 煞來拆破變一場空
只怪阮不敢那個風颱暗 順勢賭強給拗下去
伊說伊住在 過去的彼條街的鐵支路邊的巷子內底
怎樣青春佇咧飛 SUBWAY 就鑽落去土裡底

啊 粉紅仔色的凸床 睏在床邊的是什麼人
不通當作你人長得煙 就對阮女性來戲弄
啊 粉紅仔色的凸床 按怎睏的是別人
孤戀親像是那個牽牛仔花 哪會遇到菁仔叢

啊…啊……啊……
只有散步解憂愁

伊說伊住在 過去的彼條街的鐵支路邊的巷子內底
怎樣青春佇咧飛 SUBWAY 就鑽落去土裡底