สั่งไทร

作詞:     作曲:
ไทรเอย ไทรงาม ดวงข้าหวาด ระทม
ลอยเชย ลอยชม ยังอาบอารมณ์อาลัย
คำลง คำลวง ยังเหน็บ ในดวงฤทัย
ขอปวงเทวาไทร น้อมเหนี่ยวใจ ให้เขาคืนมา

ฝากกลอน วอนไหว้ เทพแห่งไทร เจ้าขา
เขาเคย รักข้า ใยไม่กลับมา ดั่งเขารำพัน

ณ ราตรีหนึ่ง ยังติดตรึง ในฝัน
สัญญา ใจมั่น ถือร่ม ไทรนั้น
เหมือนสวรรค์ บนดิน

หรือลืมง่าย ร้างรส เขากลับกลายสิ้น
ข้ามีราคิน ปวดใจ อาจิน สิ้นแล้ว ราคา

แม้นยัง จำได้ จงกลับใจ มาหา
ขอมนต์ เทวา เรียกเขา คืนมา
ฝังอุรา ณ ลานไทร

หรือลืมง่าย ร้างรส เขากลับกลายสิ้น
ข้ามีราคิน ปวดใจ อาจิน สิ้นแล้ว ราคา

แม้นยัง จำได้ จงกลับใจ มาหา
ขอมนต์ เทวา เรียกเขา คืนมา
ฝังอุรา ณ ลานไทร