หยาดเพชร

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนะผลิน
เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง
หวานปานน้ำผึ้งเดือนห้า
หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้า
ร่วงมาจากฟ้าหรือไร

หยาดมาแล้วอย่าช้ำโศก
พลอยคนทั้งโลกร้องไห้
หยาดเพชรเกล็ดแก้วผ่องใส
แม้อยู่ไกลเกินผูกพัน

แม้ยามเพชรหยาดจากฟ้า
ร่วงลงมา ฟ้าคงไหวหวั่น
ดวงดาวก็พลอยเศร้าโศกศัลย์
มิอาจกลั้นน้ำตาอาลัย

เอื้อมมือคว้าหยาดเพชรแก้ว
เผลอรักแล้วจึงฝันใฝ่
หยาดเพชร หยาดละอองผ่องใส
แม้อยู่ในความมืดมน

แม้ยามเพชรหยาดจากฟ้า
ร่วงลงมา ฟ้าคงไหวหวั่น
ดวงดาวก็พลอยเศร้าโศกศัลย์
มิอาจกั้นน้ำตาอาลัย

เอื้อมมือคว้าหยาดเพชรแก้ว
เผลอรักแล้วจึงฝันใฝ่
หยาดเพชร หยาดละอองผ่องใส
แม้อยู่ในความมืดมน