KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็ล่ม
ฝนพรำฟ้ารำระงม ฝนพรำฟ้ารำระงม
เดี๋ยวเรือก็ล่ม พายงัด พายงัด

น้องสาวแวะคุยกันก่อน
อย่าทำแสนงอนเพราะลมคลื่นจัด
จอดก่อนเถิดแม่คนสวย จอดก่อนเถิดแม่คนสวย
พี่ขอไปด้วยแล้วพี่จะช่วยพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็คว่ำ
ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ
เดี๋ยวเรือก็คว่ำพายงัด พายงัด

น้องสาวขอไปเป็นเพื่อน
ส่งจนถึงเรือนน้องคงไม่ขัด
โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง
พี่รักร้อยชั่งรักคนที่นั่งพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็คว่ำ
ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ
เดี๋ยวเรือก็คว่ำพายงัด พายงัด

น้องสาวขอไปเป็นเพื่อน
ส่งจนถึงเรือนน้องคงไม่ขัด
โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง
พี่รักร้อยชั่งรักคนที่นั่งพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา

พายงัด

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็ล่ม
ฝนพรำฟ้ารำระงม ฝนพรำฟ้ารำระงม
เดี๋ยวเรือก็ล่ม พายงัด พายงัด

น้องสาวแวะคุยกันก่อน
อย่าทำแสนงอนเพราะลมคลื่นจัด
จอดก่อนเถิดแม่คนสวย จอดก่อนเถิดแม่คนสวย
พี่ขอไปด้วยแล้วพี่จะช่วยพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็คว่ำ
ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ
เดี๋ยวเรือก็คว่ำพายงัด พายงัด

น้องสาวขอไปเป็นเพื่อน
ส่งจนถึงเรือนน้องคงไม่ขัด
โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง
พี่รักร้อยชั่งรักคนที่นั่งพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา

เสียงคลื่นมันสาดมันซัด
พายงัดเดี๋ยวเรือก็คว่ำ
ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ ฝนมาน้ำท่าเต็มลำ
เดี๋ยวเรือก็คว่ำพายงัด พายงัด

น้องสาวขอไปเป็นเพื่อน
ส่งจนถึงเรือนน้องคงไม่ขัด
โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง โปรดเถิดโปรดให้ความหวัง
พี่รักร้อยชั่งรักคนที่นั่งพายงัด
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา
ฮืม ฮืม ฮืม ฮา ฮา ฮา