KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:熊天益   作曲:熊天益


啊 月娘 乎我拜託 這屆請你愛照顧 這呢坎坷的人嗯望的愛
嘸通擱再使我 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是什麼 使我堅持 孤單等甲這東時 耽誤熱情青春的花期
當我嘸願擱作夢 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是伊惦阮身邊 嘸管誰人怎樣看 伴阮流浪的人向前行
是伊惦心內知影我會驚 猶原疼惜無奈的我
若是會凍知影我的夢 請你一定著愛保庇伊的人

總是有情人會凍體會 歌聲流洩的心意 你看今夜怹兩人的月當圓
嘸通擱再使我 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是伊惦阮身邊 嘸管誰人怎樣看 伴阮這款流浪的性命
是伊惦心內知影我會驚 猶原疼惜無奈的我
若是會凍知影我的夢 請你一定著愛保庇伊的人

月娘啊聽我講

KKBOXを起動

作詞:熊天益   作曲:熊天益


啊 月娘 乎我拜託 這屆請你愛照顧 這呢坎坷的人嗯望的愛
嘸通擱再使我 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是什麼 使我堅持 孤單等甲這東時 耽誤熱情青春的花期
當我嘸願擱作夢 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是伊惦阮身邊 嘸管誰人怎樣看 伴阮流浪的人向前行
是伊惦心內知影我會驚 猶原疼惜無奈的我
若是會凍知影我的夢 請你一定著愛保庇伊的人

總是有情人會凍體會 歌聲流洩的心意 你看今夜怹兩人的月當圓
嘸通擱再使我 吞落悲傷的目屎 是伊 是伊 溫柔我的心

是伊惦阮身邊 嘸管誰人怎樣看 伴阮這款流浪的性命
是伊惦心內知影我會驚 猶原疼惜無奈的我
若是會凍知影我的夢 請你一定著愛保庇伊的人