Tai (台)

作詞:李焯雄    作曲:莫文蔚

作詞:李焯雄
作曲:莫文蔚

來 這是祝英台 拍賣的燭台 你看第幾台
來 時間的擂台 你為誰站台 變成打對台

誰搞丟了愛 請到服務台 明明都還在 紛紛已轉台
寂寞生青苔 誰跳上吧台 自己HIGH起來

來 一台接一台 人生大舞台 好戲陸續來
來 一台蓋一台 誰存活下來 爭著上台 捨不得下台

來 南京雨花台 杰倫菊花台 你看哪一台
來 時間的擂台 你為誰站台 變成打對台

誰搞丟了愛 請到服務台 明明都還在 紛紛已轉台
寂寞生青苔 誰跳上吧台 自己HIGH起來

來 一台接一台 人生的月台 往哪個未來
來 管它台不台 花車開過來 爭著上台 捨不得下台


誰撿到了愛 請到服務台 明明都還在 紛紛已轉台
寂寞生青苔 誰跳上吧台 自己HIGH起來


來 一台接一台 人生大舞台 好戲陸續來
來 一台蓋一台 誰存活下來 爭著上台 捨不得下台

來 一台接一台 人生購物台 哪裡買到愛
來 管它台不台 花車開過來 爭著上台 捨不得下台