แบ-กบาล

作詞:-    作曲:-
แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
มาช่วยกันแบ กบาล
ให้บ้าน ให้เมือง ได้เฟื่อง ได้ฟู

ใคร หัวตีบ หัวโต หัวเต่ง
อย่ารอ ขอเร่ง เร็วไว
ใคร คิดออก คิดเร็ว คิดได้
กบาล ของใครมีดี

ความคิดดี ลองแบมา
เก็บไว้ใย ลองแบดู
รู้อะไร อมพะนำเอาไว้ทำไม
ประเทศไทย ต้องพึ่งกบาล
อยู่มานานเพราะกบาลใคร
อย่าเก็บไว้รวมใจช่วยกันแบ

แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
มาช่วยกันแบ กบาล
ให้บ้าน ให้เมือง ได้เฟื่อง ได้ฟู

คนหัวเก่า หัวกลาง หัวใหม่
มากมายเขาออกนอกเมือง
คงเพราะเบื่อ ท้อใจ หลายเรื่อง
กบาล ของไทย ไปนอก

ไปแล้วมา ยังคืนทุน
ไม่เสียดุล กบาลใคร
คิดอะไร บ้านเรา เมืองฉันมาก่อน

เดี่ยวตัวตัวนั้นไม่กลัวใคร
กบาลไทยนั้นใหญ่พอตัว
อย่าก้มหัวให้ใครได้ก็ดี

เยาวชนชาติไทย
เลี้ยงดูกบาลของตัวเองไปให้เป็นไทย

ประเทศไทย ต้องพึ่งกบาล
อยู่มานานเพราะกบาลใคร
อย่าเก็บไว้รวมใจช่วยกันแบ เอ้า

แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
แบเอ๋ยแบ กบาล แบเอ๋ยแบ กบาล
มาช่วยกันแบ กบาล
ให้บ้าน ให้เมือง ได้เฟื่อง ได้ฟู