KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

รอยเล็บเหน็บเนื้อเจ็บปวดเหลือใจ
แค้นใดกันเจ้า
หยิกเอา หยิกเอา
เฝ้าแต่แสนงอนอ่อนใจ
ตั้งหน้าหยิกย้ำช้ำไปหมดแล้ว
เป็นแนวน้อยใหญ่
เคืองพี่เรื่องไร ไฉนเมินหน้า
รอยรักฝากรสหมดจดมิจาง
น้องนางเคยให้
พี่วอนอ่อนใจเหตุใดน้องจึงปึ่งชา
เคลือบแคลงแสร้งเส เกเรอีกหรือ
ดึงดื้อสัญญา ก็ไหนเคยว่าไม่ขืนขัดใจ
พี่หรือถนอมจะหอมสักครั้ง
ก็ยังวอนเจ้า จูบเพียงแผ่วเบา
กลัวน้องหมองไหม้
จะเกาะจะกุมนุ่มเนื้อเพียงเฉียด
ละเมียดละไม
แง่งอนอันใด ขวัญใจจึงหน้างอ
รอยเล็บเหน็บรักติดปักฝังแนว
เหมือนรอยแมวข่วน พี่ครางพี่ครวญ
แต่นวลน้องยังไม่พอ
หยิกไปให้สมอารมณ์ขุ่นหมอง
มิต้องรั้งรอ
ต่อน้องเพียงพอ พี่ขอจูบคืน
พี่หรือถนอมจะหอมสักครั้ง
ก็ยังวอนเจ้า จูบเพียงแผ่วเบา
กลัวน้องหมองไหม้
จะเกาะจะกุมนุ่มเนื้อเพียงเฉียด
ละเมียดละไม
แง่งอนอันใด ขวัญใจจึงหน้างอ
รอยเล็บเหน็บรัก ติดปักฝังแนว
เหมือนรอยแมวข่วน พี่ครางพี่ครวญ
แต่นวลน้องยังไม่พอ
หยิกไปให้สมอารมณ์ขุ่นหมอง
มิต้องรั้งรอ
ต่อน้องเพียงพอ พี่ขอจูบคืน

รอยรักรอยเล็บ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

รอยเล็บเหน็บเนื้อเจ็บปวดเหลือใจ
แค้นใดกันเจ้า
หยิกเอา หยิกเอา
เฝ้าแต่แสนงอนอ่อนใจ
ตั้งหน้าหยิกย้ำช้ำไปหมดแล้ว
เป็นแนวน้อยใหญ่
เคืองพี่เรื่องไร ไฉนเมินหน้า
รอยรักฝากรสหมดจดมิจาง
น้องนางเคยให้
พี่วอนอ่อนใจเหตุใดน้องจึงปึ่งชา
เคลือบแคลงแสร้งเส เกเรอีกหรือ
ดึงดื้อสัญญา ก็ไหนเคยว่าไม่ขืนขัดใจ
พี่หรือถนอมจะหอมสักครั้ง
ก็ยังวอนเจ้า จูบเพียงแผ่วเบา
กลัวน้องหมองไหม้
จะเกาะจะกุมนุ่มเนื้อเพียงเฉียด
ละเมียดละไม
แง่งอนอันใด ขวัญใจจึงหน้างอ
รอยเล็บเหน็บรักติดปักฝังแนว
เหมือนรอยแมวข่วน พี่ครางพี่ครวญ
แต่นวลน้องยังไม่พอ
หยิกไปให้สมอารมณ์ขุ่นหมอง
มิต้องรั้งรอ
ต่อน้องเพียงพอ พี่ขอจูบคืน
พี่หรือถนอมจะหอมสักครั้ง
ก็ยังวอนเจ้า จูบเพียงแผ่วเบา
กลัวน้องหมองไหม้
จะเกาะจะกุมนุ่มเนื้อเพียงเฉียด
ละเมียดละไม
แง่งอนอันใด ขวัญใจจึงหน้างอ
รอยเล็บเหน็บรัก ติดปักฝังแนว
เหมือนรอยแมวข่วน พี่ครางพี่ครวญ
แต่นวลน้องยังไม่พอ
หยิกไปให้สมอารมณ์ขุ่นหมอง
มิต้องรั้งรอ
ต่อน้องเพียงพอ พี่ขอจูบคืน