KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:楊淑喻   作曲:楊淑喻


編曲:李康慶 / 楊淑喻

無麼個係做得
無麼個係做毋得
你又還吂做 做了正來講
一日又一日 時間無等人
就煞猛去做 定著做得著

你講佢講 恁樣毋著
該愛仰般正著
淨出一張嘴 該麼儕都會
做得做得 就講聲加油
講一聲祝福
No matter what you do
I know you can

無麼個係做得
無麼個係做毋得
你又還吂做 做了正來講
一日又一日 時間無等人
就煞猛去做 定著做得著

Of Course You Do (可以)

KKBOXを起動

作詞:楊淑喻   作曲:楊淑喻


編曲:李康慶 / 楊淑喻

無麼個係做得
無麼個係做毋得
你又還吂做 做了正來講
一日又一日 時間無等人
就煞猛去做 定著做得著

你講佢講 恁樣毋著
該愛仰般正著
淨出一張嘴 該麼儕都會
做得做得 就講聲加油
講一聲祝福
No matter what you do
I know you can

無麼個係做得
無麼個係做毋得
你又還吂做 做了正來講
一日又一日 時間無等人
就煞猛去做 定著做得著