ไหนว่าจะจำ

作詞:-    作曲:-
ไหนว่า...จะจำ
พี่เชื่อถ้อยคำแม้จำติดใจ ไม่ลืม
ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น สวรรค์อันเคยดูดดื่ม
แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ

ไหนว่าจะจำ
พี่เฝ้าเก็บงำหัวใจให้เธอผู้เดียว
จะมีนางอื่นหมื่นแสน ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว
รักเดียวพี่จึงจดจำ

จำไว้...
ก็ใยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง
สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง
พร้อมใจให้พี่เอง แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

ไหนว่า...จะจำ
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำ ไม่จริง
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

ไหนว่า...จะจำ
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำไม่จริง
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน
ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง
น้ำใจไม่จริงอย่างคำ