KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:高以德   作曲:許明傑

我想欲來對你講 你嘛一定會感動
阮袂擱再繼續流浪 嘛毋願擱放蕩
我想欲來對你講 咱愛歡喜等相逢
阮袂擱再乎你悲傷 會乎你的一生攏有笑容

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰

我想欲來對你講 你嘛一定會感動
阮袂擱再繼續流浪 嘛毋願擱放蕩
我想欲來對你講 咱愛歡喜等相逢
阮袂擱再乎你悲傷 會乎你的一生攏有笑容

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰

我欲對你講 相信你會感動
我欲對你講 咱愛歡喜相逢

我欲對你講 相信你會感動
我欲對你講 咱愛歡喜相逢

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰

収録アルバム

人生的太陽

KKBOXを起動

作詞:高以德   作曲:許明傑

我想欲來對你講 你嘛一定會感動
阮袂擱再繼續流浪 嘛毋願擱放蕩
我想欲來對你講 咱愛歡喜等相逢
阮袂擱再乎你悲傷 會乎你的一生攏有笑容

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰

我想欲來對你講 你嘛一定會感動
阮袂擱再繼續流浪 嘛毋願擱放蕩
我想欲來對你講 咱愛歡喜等相逢
阮袂擱再乎你悲傷 會乎你的一生攏有笑容

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰

我欲對你講 相信你會感動
我欲對你講 咱愛歡喜相逢

我欲對你講 相信你會感動
我欲對你講 咱愛歡喜相逢

人生的太陽 照冷暖的路上
人生就親像是一座大迷宮
日頭正當中袂來分巧甲憨
敢拚的人就一定會成功
人生的太陽 會一路伴春風
心中的熱情嘛會越燒越旺
日頭正當中 我會擱繼續衝
我會行向 行向性命的高峰