KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:喻文昌   作曲:黃文龍


命中註定緣份的安排
茫茫人海來熟識
妳講妳愛我永遠
擱卡艱苦抑忍耐

真心真意愛妳不應該
乎人笑阮憨大呆
一生的幸福被妳害
光明人生失五彩

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠

命中註定緣份的安排
茫茫人海來熟識
妳講妳愛我永遠
擱卡艱苦抑忍耐

真心真意愛妳不應該
乎人笑阮憨大呆
一生的幸福被妳害
光明人生失五彩

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠

感情債

KKBOXを起動

作詞:喻文昌   作曲:黃文龍


命中註定緣份的安排
茫茫人海來熟識
妳講妳愛我永遠
擱卡艱苦抑忍耐

真心真意愛妳不應該
乎人笑阮憨大呆
一生的幸福被妳害
光明人生失五彩

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠

命中註定緣份的安排
茫茫人海來熟識
妳講妳愛我永遠
擱卡艱苦抑忍耐

真心真意愛妳不應該
乎人笑阮憨大呆
一生的幸福被妳害
光明人生失五彩

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠

兩個人若做著鴛鴦夢
愛嘛是無反悔
咱的將來毋免山盟甲海誓
水潑落地歹收回

兩個人若做著純情夢
妳放撒我無怨嗟
怎樣相愛抹凍來做伙
感情債後世來賠