KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:謝宇隆   作曲:王尚宏


一時風
駛一時船
一咧人
一款的命運
我可比
海上的帆船
要去叼位
無人關心無人問

窗外風雨冷酸酸
尚驚耽誤心愛妳的青春
人講三年一運
好歹照輪
認真打拼的人一定會出運
拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運

一時風
駛一時船
一咧人
一款的命運
我可比
海上的帆船
要去叼位
無人關心無人問

窗外風雨冷酸酸
尚驚耽誤心愛妳的青春
人講三年一運
好歹照輪
認真打拼的人一定會出運
拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運

拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運

出運

KKBOXを起動

作詞:謝宇隆   作曲:王尚宏


一時風
駛一時船
一咧人
一款的命運
我可比
海上的帆船
要去叼位
無人關心無人問

窗外風雨冷酸酸
尚驚耽誤心愛妳的青春
人講三年一運
好歹照輪
認真打拼的人一定會出運
拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運

一時風
駛一時船
一咧人
一款的命運
我可比
海上的帆船
要去叼位
無人關心無人問

窗外風雨冷酸酸
尚驚耽誤心愛妳的青春
人講三年一運
好歹照輪
認真打拼的人一定會出運
拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運

拼出運啊拼出運
想著前途半暝嘸敢睏
拼出運啊拼出運
嘸驚離離落落的命運