KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เก็บวันดีดีไว้ เก็บดวงใจให้กันและกัน
หากวันได้หวั่นไหว ให้คิดถึงในกันและกัน
ฉันมีเธอ เพียงผู้เดียวไม่หน่าย
และขอเพียงเธอ มั่นคงในความรักเรา
ฉันจะอยู่ เคียงไม่ไปไกลห่าง ตลอดไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เก็บวันดีดีไว้ ให้ความรักชักนำเราสู่
สู่วันที่สดใส ก็เพราะรักในกันและกัน
ขอดูแล เพียงแค่เธอคนเดียว
และขอเพียงเธอ อยู่เป็นแรงแห่งหัวใจ
แม้ทางไกล ให้ไกลแสนไกลยังไงก็จะไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพียงเธออยู่คู่เคียงไม่ห่าง
ฉันไม่ทดไม่ท้อไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
มีเพียงเธออยู่หัวใจไม่หวั่น
ฉันมีรักเธอนั้นชี้นำสู่ทาง
ฉันเชื่อใจ กี่วันผ่านไปก็ไม่เปลี่ยน
ขอเพียงมีเธอ
เพราะรักคือสิ่งเดียว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว
เพราะรักคือสิ่งเดียว
ขอดูแล เพียงแค่เธอคนเดียว
และขอเพียงเธอ อยู่เป็นแรงแห่งหัวใจ
แม้ทางไกล ให้ไกลแสนไกลยังไงก็จะไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา

One World Radio Mix (Love Inspires) - Album Version

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เก็บวันดีดีไว้ เก็บดวงใจให้กันและกัน
หากวันได้หวั่นไหว ให้คิดถึงในกันและกัน
ฉันมีเธอ เพียงผู้เดียวไม่หน่าย
และขอเพียงเธอ มั่นคงในความรักเรา
ฉันจะอยู่ เคียงไม่ไปไกลห่าง ตลอดไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เก็บวันดีดีไว้ ให้ความรักชักนำเราสู่
สู่วันที่สดใส ก็เพราะรักในกันและกัน
ขอดูแล เพียงแค่เธอคนเดียว
และขอเพียงเธอ อยู่เป็นแรงแห่งหัวใจ
แม้ทางไกล ให้ไกลแสนไกลยังไงก็จะไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพียงเธออยู่คู่เคียงไม่ห่าง
ฉันไม่ทดไม่ท้อไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
มีเพียงเธออยู่หัวใจไม่หวั่น
ฉันมีรักเธอนั้นชี้นำสู่ทาง
ฉันเชื่อใจ กี่วันผ่านไปก็ไม่เปลี่ยน
ขอเพียงมีเธอ
เพราะรักคือสิ่งเดียว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว
เพราะรักคือสิ่งเดียว
ขอดูแล เพียงแค่เธอคนเดียว
และขอเพียงเธอ อยู่เป็นแรงแห่งหัวใจ
แม้ทางไกล ให้ไกลแสนไกลยังไงก็จะไป
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา
เพราะรักคือสิ่งเดียว ที่ยึดเหนี่ยว
ขอให้รักคือสิ่งเดียว ในใจของเรา