ตลุงเข้ากรุง

作詞:     作曲:
สั่งเสียเมียเสียจนรุ่ง จะรีบเข้ากรุงมุ่งไปซื้อทอง
สั่งเสียเมียเสียตะวันส่อง จะรีบไปจองช่องตีตั๋ว
จู๋จี๋กับเมียเสียจนบ่าย แหมมันวุ่นวาย มันวุ่นวาย
ไม่สบายทั้งตัว เออตาก็มัวมืดหน้า เฝ้าชวนเมียเสียจนค่ำ
เมียก็เจ้ากรรมช่างทำเฉยชา ไหว้วอนเมียเสียพระจันทร์จ้า
จะพาแก้วตาเที่ยวกรุงศรี ซี้เซ้าเฝ้าเมียเสียจนตัวสั่น
มะไปด้วยกันไปด้วยกัน เที่ยวเมืองกรุงซักที เออคงสุขีดีแน่

สั่งเสียเมียเสียจนรุ่ง จะรีบเข้ากรุงมุ่งไปซื้อทอง
สั่งเสียเมียเสียตะวันส่อง จะรีบไปจองช่องตีตั๋ว
จู๋จี๋กับเมียเสียจนบ่าย แหมมันวุ่นวาย มันวุ่นวาย
ไม่สบายทั้งตัว เออตาก็มัวมืดหน้า เฝ้าชวนเมียเสียจนค่ำ
เมียก็เจ้ากรรมช่างทำเฉยชา ไหว้วอนเมียเสียพระจันทร์จ้า
จะพาแก้วตาเที่ยวกรุงศรี ซี้เซ้าเฝ้าเมียเสียจนตัวสั่น
มะไปด้วยกันไปด้วยกัน เที่ยวเมืองกรุงซักที เออคงสุขีดีแน่