KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

อยู่คนเดียว โดดๆ ไม่โลด ไม่โผน
ไม่เดือด ไม่ร้อน เรื่อยๆ เอื่อยๆ

อยู่คนเดียวให้เข็ด น้ำตาแทบเล็ด
มันเจ็บ มันร้อน ต้องทนให้อยู่
ก็เราคนแปลกคน เรียกหาคน
มอบหัวใจรักจริง แบ่งปันน้ำใจ

ค่ำคืนฟ้ามืดมัว
หัวใจสลัว น่ากลัว กว่าฟ้า ครึ้มๆ ในอก
อยู่นิ่งในอารมณ์ ซ่อนตรม ลึกๆ
ซ่อนความร้าวลึก ยิ้มเศร้าใจป่วน

ตั้งแต่รักจากไป สุดสายตา
เมื่อคน ไม่มีรักให้กัน อ้างว้าง ข้างใน

เพราะใจไม่เคยเปลี่ยน
เวียนว่าย ค้นหา ความรัก มาเก็บไว้
แต่ไม่เคย ได้รักจริงใจ
จากคน ให้คน ให้ใจ

ตั้งแต่รักจากไป สุดสายตา
เมื่อคน ไม่มีรักให้กัน อ้างว้าง ข้างใน

เพราะใจไม่เคยเปลี่ยน
เวียนว่าย ค้นหา ความรัก มาเก็บไว้
แต่ไม่เคย ได้รักจริงใจ
จากคน ให้คน ให้ใจ

จึงอยู่คนเดียวเดี่ยวๆ ไม่เกี่ยวไม่ข้อง
ไม่เรียกไม่ร้อง ไม่รบกวนใคร

อยู่แต่กับตัวเอง ได้ไง
เจ็บปวดร้าว ใจอ่อนร่อนไหล แทบตาย
เพราะอยู่คนเดียว เดี่ยวๆ

Yuu Kon Deaw

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

อยู่คนเดียว โดดๆ ไม่โลด ไม่โผน
ไม่เดือด ไม่ร้อน เรื่อยๆ เอื่อยๆ

อยู่คนเดียวให้เข็ด น้ำตาแทบเล็ด
มันเจ็บ มันร้อน ต้องทนให้อยู่
ก็เราคนแปลกคน เรียกหาคน
มอบหัวใจรักจริง แบ่งปันน้ำใจ

ค่ำคืนฟ้ามืดมัว
หัวใจสลัว น่ากลัว กว่าฟ้า ครึ้มๆ ในอก
อยู่นิ่งในอารมณ์ ซ่อนตรม ลึกๆ
ซ่อนความร้าวลึก ยิ้มเศร้าใจป่วน

ตั้งแต่รักจากไป สุดสายตา
เมื่อคน ไม่มีรักให้กัน อ้างว้าง ข้างใน

เพราะใจไม่เคยเปลี่ยน
เวียนว่าย ค้นหา ความรัก มาเก็บไว้
แต่ไม่เคย ได้รักจริงใจ
จากคน ให้คน ให้ใจ

ตั้งแต่รักจากไป สุดสายตา
เมื่อคน ไม่มีรักให้กัน อ้างว้าง ข้างใน

เพราะใจไม่เคยเปลี่ยน
เวียนว่าย ค้นหา ความรัก มาเก็บไว้
แต่ไม่เคย ได้รักจริงใจ
จากคน ให้คน ให้ใจ

จึงอยู่คนเดียวเดี่ยวๆ ไม่เกี่ยวไม่ข้อง
ไม่เรียกไม่ร้อง ไม่รบกวนใคร

อยู่แต่กับตัวเอง ได้ไง
เจ็บปวดร้าว ใจอ่อนร่อนไหล แทบตาย
เพราะอยู่คนเดียว เดี่ยวๆ