KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:王尚宏   作曲:王尚宏

~~~前奏~~~
走過這條路 有風也有雨
人生的路途同甘又 共苦
為著咱的前途 將你來耽誤
你用一生甲我搏幸福

情歌我來譜 情網你來補
愛情這條路嘸通擱 糊塗
為著愛的甘露 心中有~地圖
為我吃苦我會來彌補

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔

~~~間奏~~~
情歌我來譜 情網你來補
愛情這條路嘸通擱 糊塗
為著愛的甘露 心中有~地圖
為我吃苦我會來彌補

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔

我用一生甲你搏幸福

KKBOXを起動

作詞:王尚宏   作曲:王尚宏

~~~前奏~~~
走過這條路 有風也有雨
人生的路途同甘又 共苦
為著咱的前途 將你來耽誤
你用一生甲我搏幸福

情歌我來譜 情網你來補
愛情這條路嘸通擱 糊塗
為著愛的甘露 心中有~地圖
為我吃苦我會來彌補

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔

~~~間奏~~~
情歌我來譜 情網你來補
愛情這條路嘸通擱 糊塗
為著愛的甘露 心中有~地圖
為我吃苦我會來彌補

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔

你是我永遠的牽掛 也是我冬天的溫泉
有情有愛有拖磨 因為有你 袂孤單
你是我永遠的牽掛 也是我失落的靠岸
霜雪已經散 我會繼續為你奮鬥為你來擔