KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ภาพที่เธอเดิน หมุนผ่านตาไป
ใจโดนทำร้ายหายใจติดขัด
ผู้คนมากมายแต่คล้ายดังโดดเดี่ยว

ชีวิตหนึ่งเดียวไร้ไยดีต่อ
เคยคิดว่ามี เพียงเราในชีวิต
ใครเล่าจะคิดจะมีวันพรากจาก

ฟูมฟายลงเกือกกลิ้ง ร่ำร้องกับหมอน
ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง
นี่คือความเข้มแข็งสุดท้ายที่ฉันจะแสดงต่อเธอ
นั่นคือความเข้มแข็งที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา

ให้เธอเห็นน้ำตา ให้เธอได้รู้ว่า ฉันอ่อนแอปานใด

ฟูมฟายลงเกือกกลิ้ง ร่ำร้องกับหมอน
ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง
นี่คือความเข้มแข็งสุดท้ายที่ฉันจะแสดงต่อเธอ
นั่นคือความเข้มแข็งที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา

ให้เธอเห็นน้ำตา ให้เธอได้รู้ว่า ฉันอ่อนแอปานใด

ฉันเดินเวียนวน เข้าออกในห้องนั้น
ที่เคยอยู่กัน ฉันทนไม่ได้
เก็บเอาข้าวของเดินออกจากห้องไป
และไม่เหลียวหลังหันกลับมาใหม่

Kwam Kem Kang Sud Tai

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ภาพที่เธอเดิน หมุนผ่านตาไป
ใจโดนทำร้ายหายใจติดขัด
ผู้คนมากมายแต่คล้ายดังโดดเดี่ยว

ชีวิตหนึ่งเดียวไร้ไยดีต่อ
เคยคิดว่ามี เพียงเราในชีวิต
ใครเล่าจะคิดจะมีวันพรากจาก

ฟูมฟายลงเกือกกลิ้ง ร่ำร้องกับหมอน
ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง
นี่คือความเข้มแข็งสุดท้ายที่ฉันจะแสดงต่อเธอ
นั่นคือความเข้มแข็งที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา

ให้เธอเห็นน้ำตา ให้เธอได้รู้ว่า ฉันอ่อนแอปานใด

ฟูมฟายลงเกือกกลิ้ง ร่ำร้องกับหมอน
ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง
นี่คือความเข้มแข็งสุดท้ายที่ฉันจะแสดงต่อเธอ
นั่นคือความเข้มแข็งที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา

ให้เธอเห็นน้ำตา ให้เธอได้รู้ว่า ฉันอ่อนแอปานใด

ฉันเดินเวียนวน เข้าออกในห้องนั้น
ที่เคยอยู่กัน ฉันทนไม่ได้
เก็บเอาข้าวของเดินออกจากห้องไป
และไม่เหลียวหลังหันกลับมาใหม่