KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳子鴻、江蕙   作曲:陳子鴻


溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿講 咱的人生的故事

溫溫阿笑 笑所有快樂和悲傷
溫溫阿惜 你心內的痛苦
溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿行 繼續人生的故事
溫溫阿看 看過去親像一場夢
溫溫阿坐 我敬你一杯
敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪

溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿行 繼續人生的故事

溫溫阿看 看過去親像一場夢
溫溫阿坐 我敬你一杯
敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪

敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪
和咱的人生 溫溫阿交陪

溫溫的

KKBOXを起動

作詞:陳子鴻、江蕙   作曲:陳子鴻


溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿講 咱的人生的故事

溫溫阿笑 笑所有快樂和悲傷
溫溫阿惜 你心內的痛苦
溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿行 繼續人生的故事
溫溫阿看 看過去親像一場夢
溫溫阿坐 我敬你一杯
敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪

溫溫阿飲 這杯溫溫的酒
溫溫阿行 繼續人生的故事

溫溫阿看 看過去親像一場夢
溫溫阿坐 我敬你一杯
敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪

敬所有傷心的 無奈的 失去的一切
其實咱關心的 可愛的 還擱有很多
敬所有未來的 不怕伊 困難有多少
和咱的人生 溫溫阿交陪
和咱的人生 溫溫阿交陪