ผู้ครองฟ้า

作詞:     作曲:
ฟ้างามเมื่อ ยลชลใจชื่น ทั้งวันและคืนเรารื่นรมย์
เมฆหมอกเปลี่ยนแปลงด้วยลม ไม่ตรมฟ้าอากาศคือตัวเรา

ฟ้าดินถิ่นดอนเมืองมารดา มิลืมถิ่นฟ้าแลสีเทา
ตะวันและเดือนหมู่ดาว กลางหาวเหมือนเพื่อนเราทุกวันคืน

ฝากชีวากับฟ้าไกล สายจิตสายใจฝากไว้คู่ชื่น
เพื่อศักดิ์ศรีเทากลมกลืน เพื่อดาวฟ้ายั่งยืน ชื่นด้วยรักมิคลาย

ผองเราลูกฟ้าเรืออากาศ น้ำใจสะอาด สมชาติชาย
จะอยู่แห่งใดรักไม่วาย ไม่คลายเพราะสายใจนี้ใจเดียว

ฟ้างามเมื่อ ยลชลใจชื่น ทั้งวันและคืนเรารื่นรมย์
เมฆหมอกเปลี่ยนแปลงด้วยลม ไม่ตรมฟ้าอากาศคือตัวเรา

ฟ้าดินถิ่นดอนเมืองมารดา มิลืมถิ่นฟ้าแลสีเทา
ตะวันและเดือนหมู่ดาว กลางหาวเหมือนเพื่อนเราทุกวันคืน

ฝากชีวากับฟ้าไกล สายจิตสายใจฝากไว้คู่ชื่น
เพื่อศักดิ์ศรีเทากลมกลืน เพื่อดาวฟ้ายั่งยืน ชื่นด้วยรักมิคลาย

ผองเราลูกฟ้าเรืออากาศ น้ำใจสะอาด สมชาติชาย
จะอยู่แห่งใดรักไม่วาย ไม่คลายเพราะสายใจนี้ใจเดียว