KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

โกรธตัวฉัน เสียแล้วหรือไร ฉันมีความผิดใด นะเออ
ช่าง ใจดำจริงเจียวนะเออ หรือเธอ เบื่อฉัน
สุดจะห้าม หักดวงฤดี หรือเธอมี อื่นใด ไหนกัน
ปล่อยตามใจ ให้เธอหมายมั่น สัมพันธ์ รักใหม่

รักใครที่ไหนกัน หรือจะสำคัญ เพียงรักตัวฉันได้
พบก็แต่รักลอง แล้วต้องร้างไกล
ใครเขาจะรักใคร่ แท้จริง ต่อให้เธอ ไปลองรักดู
ร้อยพันหมื่น ชื่นชูไว้อิง จะไม่มี คนใดรักจริง รักยิ่งกว่าฉันเลย

รักใครที่ไหนกัน หรือจะสำคัญ เพียงรักตัวฉันได้
พบก็แต่รักลอง แล้วต้องร้างไกล
ใครเขาจะรักใคร่ แท้จริง ต่อให้เธอ ไปลองรักดู
ร้อยพันหมื่น ชื่นชูไว้อิง จะไม่มี คนใดรักจริง รักยิ่งกว่าฉันเลย

ใครจะรักเธอจริง

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

โกรธตัวฉัน เสียแล้วหรือไร ฉันมีความผิดใด นะเออ
ช่าง ใจดำจริงเจียวนะเออ หรือเธอ เบื่อฉัน
สุดจะห้าม หักดวงฤดี หรือเธอมี อื่นใด ไหนกัน
ปล่อยตามใจ ให้เธอหมายมั่น สัมพันธ์ รักใหม่

รักใครที่ไหนกัน หรือจะสำคัญ เพียงรักตัวฉันได้
พบก็แต่รักลอง แล้วต้องร้างไกล
ใครเขาจะรักใคร่ แท้จริง ต่อให้เธอ ไปลองรักดู
ร้อยพันหมื่น ชื่นชูไว้อิง จะไม่มี คนใดรักจริง รักยิ่งกว่าฉันเลย

รักใครที่ไหนกัน หรือจะสำคัญ เพียงรักตัวฉันได้
พบก็แต่รักลอง แล้วต้องร้างไกล
ใครเขาจะรักใคร่ แท้จริง ต่อให้เธอ ไปลองรักดู
ร้อยพันหมื่น ชื่นชูไว้อิง จะไม่มี คนใดรักจริง รักยิ่งกว่าฉันเลย