KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

พริ้วลมพัด รวงข้าวเอน ลู่ไป
ข้าวซิรวงไสว สมใจชาวนาสิ้นห่วง
ชื่นอุรา เห็นข้าวกล้าออก รวง
แต่ข้าช้ำใจข้าห่วง หวงรักเจ้าข้ามเกินบาง

สาวเอยโถน้ำใจเจ้าช่างดำ แกล้งรักข้าให้ช้ำ
รักแล้วมาทำเหินห่าง กลับไปรัก หลงเจ้าหนุ่ม ต่างบาง
ข้าอดสูใจไม่สร่าง เพราะเจ้ามาห่างแรมลา

ข้าวเบาหน้านี้ รวงดีเพราะมีลมโบก
ได้ลมฉ่ำฝนจนโชก แต่ใจข้าโศกหนักหนา
เจ้าสิ้นใจรัก ข้ายังภักดีเรื่อยมา
นี่หรือ น้ำใจเจ้ากล้า ทิ้งข้าไปได้ลงคอ

สาวเอย โถน้ำใจเจ้าช่างดำ
แกล้งรักข้าให้ช้ำ รักพรากเจ้าเป็นคนก่อ
เจ้าลืมหรือ โถข้าซื่อ ตรงรอ
กลับเถอะหนอใจข้าโศก เหมือนคอย ลมโบกข้าวเบา

ข้าวเบาหน้านี้ รวงดีเพราะมีลมโบก
ได้ลมฉ่ำฝนจนโชก แต่ใจข้าโศกหนักหนา
เจ้าสิ้นใจรัก ข้ายังภักดีเรื่อยมา
นี่หรือ น้ำใจเจ้ากล้า ทิ้งข้าไปได้ลงคอ

สาวเอย โถน้ำใจเจ้าช่างดำ
แกล้งรักข้าให้ช้ำ รักพรากเจ้าเป็นคนก่อ
เจ้าลืมหรือ โถข้าซื่อ ตรงรอ
กลับเถอะหนอใจข้าโศก เหมือนคอย ลมโบกข้าวเบา

คอยลม

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

พริ้วลมพัด รวงข้าวเอน ลู่ไป
ข้าวซิรวงไสว สมใจชาวนาสิ้นห่วง
ชื่นอุรา เห็นข้าวกล้าออก รวง
แต่ข้าช้ำใจข้าห่วง หวงรักเจ้าข้ามเกินบาง

สาวเอยโถน้ำใจเจ้าช่างดำ แกล้งรักข้าให้ช้ำ
รักแล้วมาทำเหินห่าง กลับไปรัก หลงเจ้าหนุ่ม ต่างบาง
ข้าอดสูใจไม่สร่าง เพราะเจ้ามาห่างแรมลา

ข้าวเบาหน้านี้ รวงดีเพราะมีลมโบก
ได้ลมฉ่ำฝนจนโชก แต่ใจข้าโศกหนักหนา
เจ้าสิ้นใจรัก ข้ายังภักดีเรื่อยมา
นี่หรือ น้ำใจเจ้ากล้า ทิ้งข้าไปได้ลงคอ

สาวเอย โถน้ำใจเจ้าช่างดำ
แกล้งรักข้าให้ช้ำ รักพรากเจ้าเป็นคนก่อ
เจ้าลืมหรือ โถข้าซื่อ ตรงรอ
กลับเถอะหนอใจข้าโศก เหมือนคอย ลมโบกข้าวเบา

ข้าวเบาหน้านี้ รวงดีเพราะมีลมโบก
ได้ลมฉ่ำฝนจนโชก แต่ใจข้าโศกหนักหนา
เจ้าสิ้นใจรัก ข้ายังภักดีเรื่อยมา
นี่หรือ น้ำใจเจ้ากล้า ทิ้งข้าไปได้ลงคอ

สาวเอย โถน้ำใจเจ้าช่างดำ
แกล้งรักข้าให้ช้ำ รักพรากเจ้าเป็นคนก่อ
เจ้าลืมหรือ โถข้าซื่อ ตรงรอ
กลับเถอะหนอใจข้าโศก เหมือนคอย ลมโบกข้าวเบา