KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:อคิร วงษ์เซ็ง, จินตนัดดา ลัมะกานนท์   作曲:อคิร วงษ์เซ็ง

เดินทางมาพ้นฟ้า มาเหยียบบนพระจันทร์
ดินแดนที่คนร้อยพัน เศร้าใจทีไร ชอบแอบมอง
แต่ไม่เคยได้รู้ว่าอยู่บนพระจันทร์
โลกที่เห็นทุกวันนั้นกลายเป็นไกลเกินกลับไป

คิดถึงพื้นที่แห่งเดิมของฉัน คิดถึงโลกใบที่เรารักกัน
แต่ที่เดิมตรงนั้น แสนไกลเกินหันไปมอง
บนพื้นที่มีแต่ความเงียบเหงา
ลมหายใจไม่มีรักของเรา ทำได้แค่มองเขา
รักเธอบนโลกใบที่เราเคยรักกัน

อ้อนวอนเธอไม่ไหว เมื่อเธอตัดสินใจ
เมื่อเธอเห็นว่าใครเข้ากันดีมากกว่าฉัน
ให้เธอเป็นของเขา เดินต่อไปด้วยกัน
ปล่อยคนไม่สำคัญ ใช้เวลาเพื่อตัดใจ

คิดถึงพื้นที่แห่งเดิมของฉัน คิดถึงโลกใบที่เรารักกัน
แต่ที่เดิมตรงนั้น แสนไกลเกินหันไปมอง
บนพื้นที่มีแต่ความเงียบเหงา
ลมหายใจไม่มีรักของเรา ทำได้แค่มองเขา
รักเธอบนโลกใบที่เราเคยรักกัน

เดินทางมาพ้นฟ้า มาเหยียบบนพระจันทร์
ดินแดนที่คนร้อยพัน เศร้าใจทีไร ชอบแอบมอง
แต่ไม่เคยได้รู้ว่าอยู่บนพระจันทร์
ที่ที่เรารักกันนั้นไม่มีทางได้กลับไป

พระจันทร์

KKBOXを起動

作詞:อคิร วงษ์เซ็ง, จินตนัดดา ลัมะกานนท์   作曲:อคิร วงษ์เซ็ง

เดินทางมาพ้นฟ้า มาเหยียบบนพระจันทร์
ดินแดนที่คนร้อยพัน เศร้าใจทีไร ชอบแอบมอง
แต่ไม่เคยได้รู้ว่าอยู่บนพระจันทร์
โลกที่เห็นทุกวันนั้นกลายเป็นไกลเกินกลับไป

คิดถึงพื้นที่แห่งเดิมของฉัน คิดถึงโลกใบที่เรารักกัน
แต่ที่เดิมตรงนั้น แสนไกลเกินหันไปมอง
บนพื้นที่มีแต่ความเงียบเหงา
ลมหายใจไม่มีรักของเรา ทำได้แค่มองเขา
รักเธอบนโลกใบที่เราเคยรักกัน

อ้อนวอนเธอไม่ไหว เมื่อเธอตัดสินใจ
เมื่อเธอเห็นว่าใครเข้ากันดีมากกว่าฉัน
ให้เธอเป็นของเขา เดินต่อไปด้วยกัน
ปล่อยคนไม่สำคัญ ใช้เวลาเพื่อตัดใจ

คิดถึงพื้นที่แห่งเดิมของฉัน คิดถึงโลกใบที่เรารักกัน
แต่ที่เดิมตรงนั้น แสนไกลเกินหันไปมอง
บนพื้นที่มีแต่ความเงียบเหงา
ลมหายใจไม่มีรักของเรา ทำได้แค่มองเขา
รักเธอบนโลกใบที่เราเคยรักกัน

เดินทางมาพ้นฟ้า มาเหยียบบนพระจันทร์
ดินแดนที่คนร้อยพัน เศร้าใจทีไร ชอบแอบมอง
แต่ไม่เคยได้รู้ว่าอยู่บนพระจันทร์
ที่ที่เรารักกันนั้นไม่มีทางได้กลับไป