KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ไยพระพรหม นำฉันให้มาได้เจอ
พานพบเธอ แต่ให้เธอมีเขาผูกพัน
สุดเฉลย เอ่ยความช้ำกรรมเรานั้น
เพียงแรกรัก จิตถูกบั่น สุขที่ฝัน พลันมลาย

มองเห็นกัน ค่ำเช้าบ้านเราอยู่เคียง
ยินสำเนียง ยลเธอเคียงกันแล้วอยากตาย
เหมือนคนบาป ต้องคำสาปให้ช้ำใจกาย
สุดเปล่าเปลี่ยวระทมเดียวดาย
ด้วยพลาดหมายชายที่ใฝ่ปอง

ช้ำ อะไรเช่นนี้ รัก คนมีเจ้าของ ยาม เธอแนบประคอง
ใจอยากเมินแต่ตาคอยมอง ทั้งที่จ้องแล้วต้องหม่นใจ

ไยพระพรหม แกล้งฉันให้มาใกล้เธอ
ปองรักเธอ ใฝ่บำเรอให้ช้ำชอกใจ
รักต้องห้าม เหมือนไฟลาม เผาใจให้ไหม้
สุดจะผ่อน ความร้อนคลายไป เหมือนตกอยู่ใน อเวจี

ไยพระพรหม แกล้งฉันให้มาใกล้เธอ
ปองรักเธอ ใฝ่บำเรอให้ช้ำชอกใจ
รักต้องห้าม เหมือนไฟลาม เผาใจให้ไหม้
สุดจะผ่อน ความร้อนคลายไป เหมือนตกอยู่ใน อเวจี

รักต้องห้าม

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ไยพระพรหม นำฉันให้มาได้เจอ
พานพบเธอ แต่ให้เธอมีเขาผูกพัน
สุดเฉลย เอ่ยความช้ำกรรมเรานั้น
เพียงแรกรัก จิตถูกบั่น สุขที่ฝัน พลันมลาย

มองเห็นกัน ค่ำเช้าบ้านเราอยู่เคียง
ยินสำเนียง ยลเธอเคียงกันแล้วอยากตาย
เหมือนคนบาป ต้องคำสาปให้ช้ำใจกาย
สุดเปล่าเปลี่ยวระทมเดียวดาย
ด้วยพลาดหมายชายที่ใฝ่ปอง

ช้ำ อะไรเช่นนี้ รัก คนมีเจ้าของ ยาม เธอแนบประคอง
ใจอยากเมินแต่ตาคอยมอง ทั้งที่จ้องแล้วต้องหม่นใจ

ไยพระพรหม แกล้งฉันให้มาใกล้เธอ
ปองรักเธอ ใฝ่บำเรอให้ช้ำชอกใจ
รักต้องห้าม เหมือนไฟลาม เผาใจให้ไหม้
สุดจะผ่อน ความร้อนคลายไป เหมือนตกอยู่ใน อเวจี

ไยพระพรหม แกล้งฉันให้มาใกล้เธอ
ปองรักเธอ ใฝ่บำเรอให้ช้ำชอกใจ
รักต้องห้าม เหมือนไฟลาม เผาใจให้ไหม้
สุดจะผ่อน ความร้อนคลายไป เหมือนตกอยู่ใน อเวจี