KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:張四十三   作曲:張四十三/Kenn.C


你我相約虎尾溪 手中有我送乎你的花
你對溪頭行去無講話 放我一人惦惦溪尾
你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪
啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪
啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪

虎尾溪水慢慢流

KKBOXを起動

作詞:張四十三   作曲:張四十三/Kenn.C


你我相約虎尾溪 手中有我送乎你的花
你對溪頭行去無講話 放我一人惦惦溪尾
你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪
啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪
啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

啊 虎尾溪水慢慢流 流甲天公伯仔目屎流
啊 虎尾溪水慢慢流 等待花蕊面前順水流

你我相約虎尾溪 如今只是等你一句話
你若不敢講出驚歹勢 請你將花丟入虎尾溪