KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ป่านนี้ดวงใจคงทุกข์โศกซม
เฝ้าระทมซบหมอนสะอื้น
กล้ำกลืนสุดทรมาน
ป่านนี้คงร่ำแต่น้ำตานอง
ป่านนี้คงมองจะคอยพบพาน
ป่านนี้ซมซานแทบจะขาดใจ

แต่นี้คงคอย นานแสนจะนาน
เหตุเพราะมาร มาขวางกางกั้น
จากกันเป็นรอยอาลัย
แต่นี้คงเพียงแต่หวังรอคอย
แต่นี้เป็นรอยติดตรึงหัวใจ
เหมือนตกอยู่ใน..อเวจี

โอ้ ดวงใจเอ๋ย...เคยชื่นฉ่ำ
ลิขิตขีดนำเพียงนี้
ซากรักเตือนใจตราบจนชีวัน
ไม่ขอลืมกัน จวบจนชีวี
ฝากเพียงคำนี้ ไปตามสายลม

ป่านนี้ดวงใจคงเหงาเฝ้าคอย
จะฝังรอยจารึกไว้มั่น ไม่มีวันแปรยอมตรม
ชาตินี้มีกรรม กั้นรักเราไกล
จะขอครองใจ ให้เพียงชู้ชม
จะสุดระทม จะขอรอคอย

คอย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ป่านนี้ดวงใจคงทุกข์โศกซม
เฝ้าระทมซบหมอนสะอื้น
กล้ำกลืนสุดทรมาน
ป่านนี้คงร่ำแต่น้ำตานอง
ป่านนี้คงมองจะคอยพบพาน
ป่านนี้ซมซานแทบจะขาดใจ

แต่นี้คงคอย นานแสนจะนาน
เหตุเพราะมาร มาขวางกางกั้น
จากกันเป็นรอยอาลัย
แต่นี้คงเพียงแต่หวังรอคอย
แต่นี้เป็นรอยติดตรึงหัวใจ
เหมือนตกอยู่ใน..อเวจี

โอ้ ดวงใจเอ๋ย...เคยชื่นฉ่ำ
ลิขิตขีดนำเพียงนี้
ซากรักเตือนใจตราบจนชีวัน
ไม่ขอลืมกัน จวบจนชีวี
ฝากเพียงคำนี้ ไปตามสายลม

ป่านนี้ดวงใจคงเหงาเฝ้าคอย
จะฝังรอยจารึกไว้มั่น ไม่มีวันแปรยอมตรม
ชาตินี้มีกรรม กั้นรักเราไกล
จะขอครองใจ ให้เพียงชู้ชม
จะสุดระทม จะขอรอคอย