KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

คงมีบางที ที่เธอได้เห็นร่องรอยน้ำตา
มันคือเวลา ที่เธอได้ทำให้ฉันได้คิดอะไร
ที่มันเป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งของเรื่องใหญ่
ที่คนอย่างเธอไม่เคยใส่ใจ ก็คนอย่างเธอไม่พร้อมจะจริงจัง

อย่าปฏิเสธอะไรอีก ฉันไม่ขอรับฟัง
ความจริงบางครั้ง เรามองต่างมุมและต่างแง่คิดของใคร
แต่ตัวเธอเองไม่เคยจะยอมเข้าใจ
ว่าคนอย่างเธอต้องการมากมาย จนเธอไม่คิดถึงฉัน

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

เธอเคยเอาใจ ห่วงใยและพร้อมอภัยให้กัน
ไม่พูดสักคำ แต่เธอก็รู้ทุกครั้งฉันคิดอะไร
แต่พอนานวันทุกอย่างจืดจางเลือนหายไป
เมื่อคนอย่างฉัน รักเธอหมดใจ กลับมองข้ามใจของฉัน

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

มันต่างจากฝันที่เคยมีร่วมกัน
จากวันที่ยอม ทุ่มเทให้เธอทั้งใจ
จะขอให้ดูแลหัวใจ กลับกลายมาเป็นทำลาย
สุขทุกข์จะมีด้วยกัน แต่แล้วที่แท้ความสุขนั้นเธอมีได้
แต่ทุกข์นั้นจะให้ใคร จะให้ฉัน ให้เพียงฉัน ให้แต่ฉัน
เก็บเอาไว้หรือเธอ…

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

収録アルバム

แค่เพียงเพราะรัก

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

คงมีบางที ที่เธอได้เห็นร่องรอยน้ำตา
มันคือเวลา ที่เธอได้ทำให้ฉันได้คิดอะไร
ที่มันเป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งของเรื่องใหญ่
ที่คนอย่างเธอไม่เคยใส่ใจ ก็คนอย่างเธอไม่พร้อมจะจริงจัง

อย่าปฏิเสธอะไรอีก ฉันไม่ขอรับฟัง
ความจริงบางครั้ง เรามองต่างมุมและต่างแง่คิดของใคร
แต่ตัวเธอเองไม่เคยจะยอมเข้าใจ
ว่าคนอย่างเธอต้องการมากมาย จนเธอไม่คิดถึงฉัน

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

เธอเคยเอาใจ ห่วงใยและพร้อมอภัยให้กัน
ไม่พูดสักคำ แต่เธอก็รู้ทุกครั้งฉันคิดอะไร
แต่พอนานวันทุกอย่างจืดจางเลือนหายไป
เมื่อคนอย่างฉัน รักเธอหมดใจ กลับมองข้ามใจของฉัน

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

มันต่างจากฝันที่เคยมีร่วมกัน
จากวันที่ยอม ทุ่มเทให้เธอทั้งใจ
จะขอให้ดูแลหัวใจ กลับกลายมาเป็นทำลาย
สุขทุกข์จะมีด้วยกัน แต่แล้วที่แท้ความสุขนั้นเธอมีได้
แต่ทุกข์นั้นจะให้ใคร จะให้ฉัน ให้เพียงฉัน ให้แต่ฉัน
เก็บเอาไว้หรือเธอ…

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก

มันคงเป็นกรรม ให้ต้องเกิดมาเพื่อเขา
หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย แต่แล้วทำไมเราจึงต้องรัก