KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林東松    作曲:林東松

~~~前奏~~~
心內的思慕 像三月的雨
綿綿落陣陣相思 心寂寞
情難忘 愛一生 只要真愛過的人
幸不幸福 有美麗才快樂

咱兩人的未來 減一人攏是孤單
若有你真心陪伴 才會圓滿

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人

~~~間奏~~~
心內的思慕 像三月的雨
綿綿落陣陣相思 心寂寞
情難忘 愛一生 只要真愛過的人
幸不幸福 有美麗才快樂

咱兩人的未來 減一人攏是孤單
若有你真心陪伴 才會圓滿

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人

真愛過

KKBOXを起動

作詞:林東松    作曲:林東松

~~~前奏~~~
心內的思慕 像三月的雨
綿綿落陣陣相思 心寂寞
情難忘 愛一生 只要真愛過的人
幸不幸福 有美麗才快樂

咱兩人的未來 減一人攏是孤單
若有你真心陪伴 才會圓滿

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人

~~~間奏~~~
心內的思慕 像三月的雨
綿綿落陣陣相思 心寂寞
情難忘 愛一生 只要真愛過的人
幸不幸福 有美麗才快樂

咱兩人的未來 減一人攏是孤單
若有你真心陪伴 才會圓滿

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人

真愛為君等呀等 等紅花開彼工
為你來梳妝打扮 將你的心攬緊緊
真愛為君望呀望 煞望無你疼痛
你甘知阮一世人 唯一的心願
愛你 一 人