Please Switch Off Your Mobile Phone (請關掉手提電話)

作詞:林日曦    作曲:黎曉陽 / Stephen Mok / 謝國維

編 / 監 :謝國維

忙 忙不過 蠕動喺張單人床
煩 煩不過 朦朧地梳洗 朝朝也好趕

出門口時有四則短訊 全部字眼都極嚴重
搭部(車立)用了兩分鐘 開門時用盡力大步去衝

又嚟電話 響到就快耳聾 全部壞事接通
㩒停鈴聲 轉去震動有乜用
又嚟電話 一震動我即刻感到頭痛
索性熄機 應該有用

頹 頹不過 呆在地鐵車門前
難 難不過 如何入到車裡面 等睇你表演

出閘嗰陣又接到 Cold Call 銀行話有優惠援助
我話錢嚟計我好多 講大話現實係胃藥最多

又嚟電話 響到就快耳聾 全部壞事接通
㩒停鈴聲 轉去震動有乜用
又嚟電話 一震動我即刻感到頭痛
索性熄機 應該有用

望見通訊錄已失控
有幾多朋友 三百零二位 手機過份重

一日十零萬通 講乜都冇用 全部悶透內容
㩒停電話 去發下未發的夢
手機拎上手 拋一拋上天 迴旋沉下去的一瞬
再接返反手一掟 呯嘭跌咗落牆度
撞爛至好 不想再用