ตายไปแล้ว

作詞:-    作曲:-
เมื่อเธอบอกลา น้ำตามันไหล หัวใจมันแตกสลายลง
แต่ยังจะหวังให้เธอกลับมา จะคอยไม่ยอมให้ปลง
นับเดือนนับปีผ่านไป ต้องคอยด้วยใจอ่อนล้า
แล้วเธอก็เดินกลับมา แต่ว่ามันสายเกินไป
ตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่รับรู้อะไร
มันตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่สนใจ ใครจะมาหรือไป
ได้แต่ยิ้มรับเธอ อย่างเลื่อนลอย
มีแค่ตัว แต่ไม่มีหัวใจ มันตายไปแล้ว
เมื่อเธอบอกลา น้ำตามันไหล หัวใจมันแตกสลายลง
แต่ยังจะหวังให้เธอกลับมา จะคอยไม่ยอมให้ปลง
นับเดือนนับปีผ่านไป ต้องคอยด้วยใจอ่อนล้า
แล้วเธอก็เดินกลับมา แต่ว่ามันสายเกินไป
ตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่รับรู้อะไร
มันตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่สนใจ ใครจะมาหรือไป
ได้แต่ยิ้มรับเธอ อย่างเลื่อนลอย
มีแค่ตัว แต่ไม่มีหัวใจ มันตายไปแล้ว
ตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่รับรู้อะไร
มันตายไปแล้ว หัวใจ ฉันไม่สนใจ ใครจะมาหรือไป
ได้แต่ยิ้มรับเธอ อย่างเลื่อนลอย
มีแค่ตัว แต่ไม่มีหัวใจ มันตายไปแล้ว