KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ยิ้มของเธอมันช่างหวาน
เธอยิ้มให้กันแบบนั้นหมายความว่าไง
สายตาเธอมันช่างสุข
แบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจ
เธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดหรอก
แต่ที่เห็นเพราะตัวเธอหมายความอย่างนั้น
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
ทุกๆอย่างที่ฉันเผลอ
ก็คิดว่าไม่เข้าข้างตัวเองมากไป
เธอไม่บอกไม่เป็นไร
ให้ฉันเดาใจก็คิดว่าคงใกล้เคียง
เธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดหรอก
แต่ที่เห็นเพราะตัวเธอหมายความอย่างนั้น
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
รักเธอ รักจริง หวังให้เธอมีใจ โวว..
คงไม่ผิดคิดว่ารัก
แค่หวังว่าเดาแบบนั้นคงไม่ผิดไป
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
รักเธอ รักจริง หวังให้เธอมีใจ โวว..
รักกันใช่ไหม หวังว่าคงเดาถูก

เดาใจ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ยิ้มของเธอมันช่างหวาน
เธอยิ้มให้กันแบบนั้นหมายความว่าไง
สายตาเธอมันช่างสุข
แบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจ
เธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดหรอก
แต่ที่เห็นเพราะตัวเธอหมายความอย่างนั้น
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
ทุกๆอย่างที่ฉันเผลอ
ก็คิดว่าไม่เข้าข้างตัวเองมากไป
เธอไม่บอกไม่เป็นไร
ให้ฉันเดาใจก็คิดว่าคงใกล้เคียง
เธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดหรอก
แต่ที่เห็นเพราะตัวเธอหมายความอย่างนั้น
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
รักเธอ รักจริง หวังให้เธอมีใจ โวว..
คงไม่ผิดคิดว่ารัก
แค่หวังว่าเดาแบบนั้นคงไม่ผิดไป
เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
รักเธอ รักจริง หวังให้เธอมีใจ โวว..
รักกันใช่ไหม หวังว่าคงเดาถูก