Jeep

作詞:มนต์ชัย สัตยเทพ    作曲:มนต์ชัย สัตยเทพ
ในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆขาว
อากาศเช้าๆ สวยงามกว่าใคร
มือเธอและฉันจับจูงกันไป เดินด้วยกันนะ

เราผ่านเรื่องราวอะไรๆ มากมาย
อาจมีทั้งร้ายและดีเข้ามาในบางครั้ง
แต่ขอแค่เธอ ขอแค่เธอ

ยังจำได้ไหม ตอนที่เธอท้อ
ตอนที่เธอล้า หัวใจแทบหมดแรง
คำพูดของฉัน บอกเธอวันนั้น
ให้เธอ โปรดเข้มแข็ง เมื่อเธอทุกข์ใจ
ให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำ ปล่อยความทุกข์ลอยไป
กับทะเลและฟ้าสีคราม จากวันนั้น ฉันและเธอ

จุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจ
อาจไม่มีเหตุผล แต่ฉันรู้ว่ามันใช่
เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุขล้น
จะจดจำวันนี้ ทุกนาทีผ่านไป
ต่อให้นานแค่ไหน ไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบน
ให้รักของเราอยู่ตลอดกาล

ยังจำได้ไหม ตอนที่เธอท้อ
ตอนที่เธอล้า หัวใจแทบหมดแรง
คำพูดของฉัน บอกเธอวันนั้น
ให้เธอ โปรดเข้มแข็ง เมื่อเธอทุกข์ใจ
ให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำ ปล่อยความทุกข์ลอยไป
กับทะเลและฟ้าสีคราม จากวันนั้น ฉันและเธอ

จุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจ
อาจไม่มีเหตุผล แต่ฉันรู้ว่ามันใช่
เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุขล้น
จะจดจำวันนี้ ทุกนาทีผ่านไป
ต่อให้นานแค่ไหน ไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบน
ให้รักของเราอยู่ตลอดกาล

จุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจ
อาจไม่มีเหตุผล แต่ฉันรู้ว่ามันใช่
เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุขล้น
จะจดจำวันนี้ ทุกนาทีผ่านไป
ต่อให้นานแค่ไหน ไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบน
ให้รักของเราอยู่ตลอดกาล