แดนนภา

作詞:     作曲:
ดอนแดนดินถิ่นวิมาน ดอนงามตระการ ปานเมืองพรหม
ดอนแดนนภาน่าสุขสม ดอนไม่ระทม ต่อลมฟ้า

ถึงกายจะห่าง ต่างแดนแสนไกล
ลืมไม่ได้ แดนดินถิ่นเวหา
เรืออากาศ บิดรเป็นมารดา
มอบชีวาสุขใสให้รุ่งเรือง

มองทิวสน แลละลิ่วปลิวไสว
ชัยพฤษสลัดใบชูช่อเหลือง
งามจับตาศรีสง่าดอนเมือง
ชื่อลือเลื่อง เรืออากาศพิลาศไกล

ท้องนภาฟ้ากว้างทางชีวี
ลูกดอนมีภาระมั่นนั้นผ่องใส
คือปกป้องคุ้มครองอธิปไตย
น่านฟ้าไทย จะมิให้ใครย่ำยี

มองทิวสน แลละลิ่วปลิวไสว
ชัยพฤษสลัดใบชูช่อเหลือง
งามจับตาศรีสง่าดอนเมือง
ชื่อลือเลื่อง เรืออากาศพิลาศไกล

ท้องนภาฟ้ากว้างทางชีวี
ลูกดอนมีภาระมั่นนั้นผ่องใส
คือปกป้องคุ้มครองอธิปไตย
น่านฟ้าไทย จะมิให้ใครย่ำยี