KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:蕭煌奇   作曲:蕭煌奇


在你的心中甘還有夢還是甲阮同款還在作夢
期待幸福快樂會通陪咱走過每一工
你擱憨憨置咧等啥米人趕緊提起勇氣講乎伊知
嘸通失去機會才來怨嘆無人知無人知

人說三年一運好壞照輪這是阿爸對阮講的話
若有認真肯打拼相信天公伯嘛會甲咱疼
相信總有一工好運嘛會輪到咱

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔

在你的心中甘還有夢還是甲阮同款還在作夢
期待心愛的人會通陪咱走過每一工
你擱憨憨置咧等啥米人趕緊提起勇氣講乎伊知
嘸通失去機會才來怨嘆無人知無人知

人說三年一運好壞照輪這是阿爸對阮講的話
若有認真肯打拼相信天公伯嘛會甲咱疼
相信總有一工好運嘛會輪到咱

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔
換你欲出運啦喔
換我欲出運啦喔
咱攏袂出運啦喔

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔
換你欲出運啦喔
換我欲出運啦喔
咱攏袂出運啦喔

出運啦

KKBOXを起動

作詞:蕭煌奇   作曲:蕭煌奇


在你的心中甘還有夢還是甲阮同款還在作夢
期待幸福快樂會通陪咱走過每一工
你擱憨憨置咧等啥米人趕緊提起勇氣講乎伊知
嘸通失去機會才來怨嘆無人知無人知

人說三年一運好壞照輪這是阿爸對阮講的話
若有認真肯打拼相信天公伯嘛會甲咱疼
相信總有一工好運嘛會輪到咱

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔

在你的心中甘還有夢還是甲阮同款還在作夢
期待心愛的人會通陪咱走過每一工
你擱憨憨置咧等啥米人趕緊提起勇氣講乎伊知
嘸通失去機會才來怨嘆無人知無人知

人說三年一運好壞照輪這是阿爸對阮講的話
若有認真肯打拼相信天公伯嘛會甲咱疼
相信總有一工好運嘛會輪到咱

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔
換你欲出運啦喔
換我欲出運啦喔
咱攏袂出運啦喔

走這條人生的路難免有風有雨
只要咱小心踏好每一步嘸免驚找不到出路
作伙抱著一個夢堅持的心不通放
等到若有一天機會若輪到咱要擋也擋不完
就是欲出運啦喔
換你欲出運啦喔
換我欲出運啦喔
咱攏袂出運啦喔