KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ปาหนัน เจ้าเอย แสนงาม
ทั้งรูป ทั้งนาม งามเหมือนยั่วนิยม
ปาหนัน เจ้างาม หนามคม
เพราะกลิ่นภิรมย์ ชมแล้วชื่นหัวใจ
หอมเอย เชยชื่นชวน กลิ่นเจ้าเย้ายวน
เหมือนชวนให้ชมร่ำไป
สวยเอย เชยชื่นใจ ยั่วยวนฤทัย
ใครใครเขาใคร่ชิดชม
เพราะคนเห็นเจ้าวิไล สุดหักใจรักรัญจวน
หักโหมโจมลามลวน สิ่งสงวนก็สิ้นราคา
เศร้าเอย เศร้าใจ ให้ตรม
สุดฝืน ขื่นขม อุรา
อยู่เดียว เปลี่ยวใจ ใฝ่หา
หาความรักตามสัญญา
หลั่งน้ำตา นองหน้าทุกวัน
โอ้น่าเวทนา เสียดายน้ำตา ปาหนัน
ชอกช้ำ รำพัน เสียพรหมจรรย์
นับวันหมองไหม้ระกำ
หม่นหมอง ร้องไห้
เศร้าหัวใจ อาลัยรักไม่เว้นวัน
เศร้าหัวใจ อาลัยรักไม่เว้นวัน
รักไม่เว้นวัน

ปาหนัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ปาหนัน เจ้าเอย แสนงาม
ทั้งรูป ทั้งนาม งามเหมือนยั่วนิยม
ปาหนัน เจ้างาม หนามคม
เพราะกลิ่นภิรมย์ ชมแล้วชื่นหัวใจ
หอมเอย เชยชื่นชวน กลิ่นเจ้าเย้ายวน
เหมือนชวนให้ชมร่ำไป
สวยเอย เชยชื่นใจ ยั่วยวนฤทัย
ใครใครเขาใคร่ชิดชม
เพราะคนเห็นเจ้าวิไล สุดหักใจรักรัญจวน
หักโหมโจมลามลวน สิ่งสงวนก็สิ้นราคา
เศร้าเอย เศร้าใจ ให้ตรม
สุดฝืน ขื่นขม อุรา
อยู่เดียว เปลี่ยวใจ ใฝ่หา
หาความรักตามสัญญา
หลั่งน้ำตา นองหน้าทุกวัน
โอ้น่าเวทนา เสียดายน้ำตา ปาหนัน
ชอกช้ำ รำพัน เสียพรหมจรรย์
นับวันหมองไหม้ระกำ
หม่นหมอง ร้องไห้
เศร้าหัวใจ อาลัยรักไม่เว้นวัน
เศร้าหัวใจ อาลัยรักไม่เว้นวัน
รักไม่เว้นวัน