KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

มีบางทีดวงใจได้มาเรียนรู้ในความต่าง
ในบางทีเราเดินต่างกั้นบนหนทางกันอยู่
มีบางคืนมองดาวต่างกั้นบนฟ้าคนละดวงอยู่
ต่างการดู แต่ใจเรารู้อย่างนั้น…ว่า ต่าง กัน

ต่างกันเพราะความหลัง ไกลลับ
เรื่องราวนั้นนานนัก ต่างเรียนรู้ แม้เราจะต่างกัน
เก็บเอาคืนวันแลกเปลี่ยนความฝันต่อเติม

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน

มีบางทีดวงใจได้มาเรียนรู้ในความต่าง
ในบางทีเราเดินต่างกั้นบนหนทางกันอยู่
มีบางคืนมองดาวต่างกั้นบนฟ้าคนละดวงอยู่
ต่างการดู แต่ใจเรารู้อย่างนั้น…ว่า ต่าง กัน

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน...

ต่างกัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

มีบางทีดวงใจได้มาเรียนรู้ในความต่าง
ในบางทีเราเดินต่างกั้นบนหนทางกันอยู่
มีบางคืนมองดาวต่างกั้นบนฟ้าคนละดวงอยู่
ต่างการดู แต่ใจเรารู้อย่างนั้น…ว่า ต่าง กัน

ต่างกันเพราะความหลัง ไกลลับ
เรื่องราวนั้นนานนัก ต่างเรียนรู้ แม้เราจะต่างกัน
เก็บเอาคืนวันแลกเปลี่ยนความฝันต่อเติม

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน

มีบางทีดวงใจได้มาเรียนรู้ในความต่าง
ในบางทีเราเดินต่างกั้นบนหนทางกันอยู่
มีบางคืนมองดาวต่างกั้นบนฟ้าคนละดวงอยู่
ต่างการดู แต่ใจเรารู้อย่างนั้น…ว่า ต่าง กัน

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน

ต่างกันทั้งความคิด เรานั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

อาจมีเหมือนกันนั้น ปัญหา
แต่เรานั้นมองเห็น ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกัน...