KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:邵大倫 許明傑   作曲:邵大倫

茶米的清香有燒燒的感覺 是誰寄乎阮來自故鄉的牽掛
簡簡單單的批紙有層層疊疊的思念 一聲聲攏是故鄉咧叫阮的名
回甘啊回甘想當初阮啊擱細漢 回甘啊回甘乎軟汫的目眶來漸漸澹
回甘啊回甘一點一滴是恁的心願 毋管好額散只求阮健康甲平安

輕輕的筆跡有茶枝的力量 逐字攏刻著一心兩葉的感動
思思念念的滋味 是酸酸澀澀的苦衷 一幕幕攏是爸母蠕茶的面容
回甘啊回甘 想當初阮啊擱細漢
回甘啊回甘 置千里遠嘛不時回頭望
回甘啊回甘 請恁原諒阮有卡含慢
回鄉的囡仔 攬著恁的風霜會不甘

回甘啊回甘想當初阮啊擱細漢 回甘啊回甘置千里遠嘛不時回頭望
回甘啊回甘 一點一滴是阮的心願
毋管好額散 只求恁健康甲平安

収録アルバム

回甘

KKBOXを起動

作詞:邵大倫 許明傑   作曲:邵大倫

茶米的清香有燒燒的感覺 是誰寄乎阮來自故鄉的牽掛
簡簡單單的批紙有層層疊疊的思念 一聲聲攏是故鄉咧叫阮的名
回甘啊回甘想當初阮啊擱細漢 回甘啊回甘乎軟汫的目眶來漸漸澹
回甘啊回甘一點一滴是恁的心願 毋管好額散只求阮健康甲平安

輕輕的筆跡有茶枝的力量 逐字攏刻著一心兩葉的感動
思思念念的滋味 是酸酸澀澀的苦衷 一幕幕攏是爸母蠕茶的面容
回甘啊回甘 想當初阮啊擱細漢
回甘啊回甘 置千里遠嘛不時回頭望
回甘啊回甘 請恁原諒阮有卡含慢
回鄉的囡仔 攬著恁的風霜會不甘

回甘啊回甘想當初阮啊擱細漢 回甘啊回甘置千里遠嘛不時回頭望
回甘啊回甘 一點一滴是阮的心願
毋管好額散 只求恁健康甲平安