KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:   作曲:

โถคนเรา ยามมีเราไม่เคยสนใจ
แต่ยามที่จะหายไป เราอยากจะขอมันคืนมาใหม่
มองไม่เห็นโลง น้ำตามันคงไม่ไหล
แต่ตอนนี้เธอจากไป ฉันอยู่ไม่ไหว

ผิดครั้งนั้นตัวฉันจำตลอดไป
ขอแค่เธอช่วยหันมามองได้ไหม
คำขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ
แต่ที่ฉันจะพูดไป อยากให้เข้าใจ

ว่าฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา แต่ไม่เคยเป็นเธอ

รู้อยู่แก่ใจ ว่าเธอจะไปมีคนใหม่
แต่ไม่ว่าเขาเป็นใคร ฉันสาปเอาไว้
ให้กลับมาหาเรา คราวนี้ฉันจะไม่ทำเธอเศร้า
จะกระซิบเธออย่างแผ่วเบา ว่าฉันรักเธอ

ผิดครั้งนั้นตัวฉันจำตลอดไป
ขอแค่เธอช่วยหันมามองได้ไหม
คำขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ
แต่ที่ฉันจะพูดไป อยากให้เข้าใจ

ว่าฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา แต่ไม่เคยเป็นเธอ

ฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา
แต่ไม่เคยเป็นเธอ แต่ไม่เคยเป็นเธอ

คิดถึง

KKBOXを起動

作詞:   作曲:

โถคนเรา ยามมีเราไม่เคยสนใจ
แต่ยามที่จะหายไป เราอยากจะขอมันคืนมาใหม่
มองไม่เห็นโลง น้ำตามันคงไม่ไหล
แต่ตอนนี้เธอจากไป ฉันอยู่ไม่ไหว

ผิดครั้งนั้นตัวฉันจำตลอดไป
ขอแค่เธอช่วยหันมามองได้ไหม
คำขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ
แต่ที่ฉันจะพูดไป อยากให้เข้าใจ

ว่าฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา แต่ไม่เคยเป็นเธอ

รู้อยู่แก่ใจ ว่าเธอจะไปมีคนใหม่
แต่ไม่ว่าเขาเป็นใคร ฉันสาปเอาไว้
ให้กลับมาหาเรา คราวนี้ฉันจะไม่ทำเธอเศร้า
จะกระซิบเธออย่างแผ่วเบา ว่าฉันรักเธอ

ผิดครั้งนั้นตัวฉันจำตลอดไป
ขอแค่เธอช่วยหันมามองได้ไหม
คำขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ
แต่ที่ฉันจะพูดไป อยากให้เข้าใจ

ว่าฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา แต่ไม่เคยเป็นเธอ

ฉันยังคิดถึงเธอตลอดเวลา
ตอนกินตอนนอน ยังละเมอหา
แต่เธอไม่เคยจะคิดถึงฉันสักครา
ทุกเสียงที่โทรมา ฉันจะรีบเดินไปหา
แต่ไม่เคยเป็นเธอ แต่ไม่เคยเป็นเธอ