ธนูรัก

作詞:     作曲:
กามเทพเมตตา หัตถ์ขวา น้าวคันธนู
แผลง เสียบอุราพธู ชื่นชู้ โฉมตรูคู่เขนย
รักซึ้งตรึงซ่านหอมหวานนัำตาลไม่เปรียบเปรย
ทุกแห่งแจ้งจนหมดเลย อกเอ๋ยเคยชื่นเชยทุกยาม

กามเทพเจ้าเอย อย่าเลย ขอเชยชื่นนงราม
เหนี่ยวสาย ธนูคันงาม ผาดแผลงโฉมงามทรามวัย
แม้เธอครอง รักปองยั่งยืน ขอให้คืน รักชื่นฉ่ำใจ
หาก รักลวงร่วงไป ธนูไฟ เสียบไว้ให้ตรม...

กามเทพเจ้าเอย อย่าเลย ขอเชยชื่นนงราม
เหนี่ยวสาย ธนูคันงาม ผาดแผลงโฉมงามทรามวัย
แม้เธอครอง รักปองยั่งยืน ขอให้คืน รักชื่นฉ่ำใจ
หาก รักลวงร่วงไป ธนูไฟ เสียบไว้ให้ตรม...