KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดื่มด่ำซ้ำซ้อน
เคล้าคลอนจนอ่อนใจฝัน ด้วยพรจุมพิตหวานชื่นชีวิต
นิดหนึ่งหน่อยนั่น สุขคงถึงขั้นลอยฟ้า

อยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิต สุขใหม่ไว้พร้อม
รักลอยละม่อมมาหา ด้วยพรจุมพิตลิขิตชีวิต
พิศพราวเพริศกว่า โลกคงอิจฉาว่าเอา

เอออันที่จริงมันน่าอิจฉาจัง เพราะมนต์รักขลังของเรา
เรามีเพื่อนใจ เพื่อนกาย ซ้ำร้ายมีเขา
พะนอคลอเคล้าเฝ้าโลมขวัญ

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดืมด่ำซ้ำไซร้
หัวใจมันใฝ่มันฝัน ปล่อยจิตคิดไปไกลแสนไกล
ถึงใครนั้น เบื้องบนสวรรค์ทราบดี

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดื่มด่ำซ้ำซ้อน
เคล้าคลอนจนอ่อนใจฝัน ด้วยพรจุมพิตหวานชื่นชีวิต
นิดหนึ่งหน่อยนั่น สุขคงถึงขั้นลอยฟ้า

อยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิต สุขใหม่ไว้พร้อม
รักลอยละม่อมมาหา ด้วยพรจุมพิตลิขิตชีวิต
พิศพราวเพริศกว่า โลกคงอิจฉาว่าเอา

เอออันที่จริงมันน่าอิจฉาจัง เพราะมนต์รักขลังของเรา
เรามีเพื่อนใจ เพื่อนกาย ซ้ำร้ายมีเขา
พะนอคลอเคล้าเฝ้าโลมขวัญ

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดืมด่ำซ้ำไซร้
หัวใจมันใฝ่มันฝัน ปล่อยจิตคิดไปไกลแสนไกล
ถึงใครนั้น เบื้องบนสวรรค์ทราบดี

พรจุมพิต

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดื่มด่ำซ้ำซ้อน
เคล้าคลอนจนอ่อนใจฝัน ด้วยพรจุมพิตหวานชื่นชีวิต
นิดหนึ่งหน่อยนั่น สุขคงถึงขั้นลอยฟ้า

อยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิต สุขใหม่ไว้พร้อม
รักลอยละม่อมมาหา ด้วยพรจุมพิตลิขิตชีวิต
พิศพราวเพริศกว่า โลกคงอิจฉาว่าเอา

เอออันที่จริงมันน่าอิจฉาจัง เพราะมนต์รักขลังของเรา
เรามีเพื่อนใจ เพื่อนกาย ซ้ำร้ายมีเขา
พะนอคลอเคล้าเฝ้าโลมขวัญ

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดืมด่ำซ้ำไซร้
หัวใจมันใฝ่มันฝัน ปล่อยจิตคิดไปไกลแสนไกล
ถึงใครนั้น เบื้องบนสวรรค์ทราบดี

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดื่มด่ำซ้ำซ้อน
เคล้าคลอนจนอ่อนใจฝัน ด้วยพรจุมพิตหวานชื่นชีวิต
นิดหนึ่งหน่อยนั่น สุขคงถึงขั้นลอยฟ้า

อยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิต สุขใหม่ไว้พร้อม
รักลอยละม่อมมาหา ด้วยพรจุมพิตลิขิตชีวิต
พิศพราวเพริศกว่า โลกคงอิจฉาว่าเอา

เอออันที่จริงมันน่าอิจฉาจัง เพราะมนต์รักขลังของเรา
เรามีเพื่อนใจ เพื่อนกาย ซ้ำร้ายมีเขา
พะนอคลอเคล้าเฝ้าโลมขวัญ

อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ดืมด่ำซ้ำไซร้
หัวใจมันใฝ่มันฝัน ปล่อยจิตคิดไปไกลแสนไกล
ถึงใครนั้น เบื้องบนสวรรค์ทราบดี