KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

แม้นเพียงได้สบ นัยน์ ตา ฉันยังประหม่าลืมกาย
สิ้นความละอาย หักใจไม่วายเพ้อชม

ดูท่าทีอาจอง เร้าใจให้หลง รักนิยม
วงสังคมต่างชื่นชม วิญญาณ์
หรือเทพบุตร จำ แลง พระพรหมท่านแสร้งแปลงมา
ท่วงทีวาจา เสน่ห์ตรึงตรา เร้า ใจ
ปล่อย ความรักชักนำ แล้วแต่กรรม นำไป
คร่ำครวญความนัย จากดวงใจ จริงเจียว

เฝ้าสงวนตัว เพื่อให้เธอ คนเดียว
ไม่แลเหลียว ห่วงใยใครเลย

แม้เราจะอยู่ไกลกัน ฉันคงรักมั่นยืนยง
ด้วยจิตพะวง ผูกพันซื่อตรงฝังตรึง
ยาม อยู่เคียงตัวเธอ หัวใจพร่ำเพ้อ เผลอคะนึง
ใจรักตรึง เฝ้ารำพึงคิดไป หวังเธอเป็นร่มโพธิ์ทอง
พิทักษ์ปกป้องปวงภัย ร่มรื่นหทัย หากได้ดวงใจไว้อิง
ห่วงพะวงละเมอ รักแต่เธอจริงจริง
ได้เธอพึ่งพิง มุ่งจะอิง จริงเจียว

เฝ้าสงวนตัว เพื่อให้เธอ คนเดียว
ไม่แลเหลียว ห่วงใยใครเลย

ฝากรัก

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

แม้นเพียงได้สบ นัยน์ ตา ฉันยังประหม่าลืมกาย
สิ้นความละอาย หักใจไม่วายเพ้อชม

ดูท่าทีอาจอง เร้าใจให้หลง รักนิยม
วงสังคมต่างชื่นชม วิญญาณ์
หรือเทพบุตร จำ แลง พระพรหมท่านแสร้งแปลงมา
ท่วงทีวาจา เสน่ห์ตรึงตรา เร้า ใจ
ปล่อย ความรักชักนำ แล้วแต่กรรม นำไป
คร่ำครวญความนัย จากดวงใจ จริงเจียว

เฝ้าสงวนตัว เพื่อให้เธอ คนเดียว
ไม่แลเหลียว ห่วงใยใครเลย

แม้เราจะอยู่ไกลกัน ฉันคงรักมั่นยืนยง
ด้วยจิตพะวง ผูกพันซื่อตรงฝังตรึง
ยาม อยู่เคียงตัวเธอ หัวใจพร่ำเพ้อ เผลอคะนึง
ใจรักตรึง เฝ้ารำพึงคิดไป หวังเธอเป็นร่มโพธิ์ทอง
พิทักษ์ปกป้องปวงภัย ร่มรื่นหทัย หากได้ดวงใจไว้อิง
ห่วงพะวงละเมอ รักแต่เธอจริงจริง
ได้เธอพึ่งพิง มุ่งจะอิง จริงเจียว

เฝ้าสงวนตัว เพื่อให้เธอ คนเดียว
ไม่แลเหลียว ห่วงใยใครเลย