Fu Shui Yi

作詞:李姚    作曲:殷文琦
【 真情最難留 】


歲月悠悠轉眼過 恍然一場夢
看人世聚散太匆匆 往事上心頭
不要問我今後往哪走 明天會如何
昨天繁華笑語一場空 醒來全是夢
我把祝福種在你心中 圍在你左右
回頭看看往日的舊夢 有誰在等我
就像微風吹的雲在動 心渴望自由
打開過往放掉些傷痛 等一片晴空
任憑淚濕衣袖夢太重 真情最難留
我一步一步微笑的走 只因你懂我
任憑秋去春來怕驚動 相思已太重
未來的路有你陪我走 我不怕寂寞

我把祝福種在你心中 圍在你左右
回頭看看往日的舊夢 有誰在等我
就像微風吹的雲在動 心渴望自由
打開過往放掉些傷痛 等一片晴空
任憑淚濕衣袖夢太重 真情最難留
我一步一步微笑的走 只因你懂我
任憑秋去春來怕驚動 相思已太重
未來的路有你陪我走 我不怕寂寞

任憑淚濕衣袖夢太重 真情最難留
我一步一步微笑的走 只因你懂我
任憑秋去春來怕驚動 相思已太重
未來的路有你陪我走 我不怕寂寞