KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ดึกแล้วคุณขา หมดเวลาขอลาก่อน
จำใจจำจร ให้รุมร้อนเป็นหนักหนา
ดึกแล้วนอนเสีย อ่อนเพลียแสนเมื่อยล้า

จำใจจำลา อีกไม่ช้าต้องจากไป
จำใจไกลกัน รุ่งอีกวันพบกันใหม่
ถึงแม้จะจากจรยังร้อนใจ ห่วงใยเต็มประดา

พรุ่งนี้แล้วหนอ จะขอสัญญามั่น
ความจริงไม่อยาก จะแคล้วกัน
ฉันเกรงจะระอา ฉันจำใจลา
ด้วยหมดเวลา จึงขอลาไปพลัน

อาลัยลา

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ดึกแล้วคุณขา หมดเวลาขอลาก่อน
จำใจจำจร ให้รุมร้อนเป็นหนักหนา
ดึกแล้วนอนเสีย อ่อนเพลียแสนเมื่อยล้า

จำใจจำลา อีกไม่ช้าต้องจากไป
จำใจไกลกัน รุ่งอีกวันพบกันใหม่
ถึงแม้จะจากจรยังร้อนใจ ห่วงใยเต็มประดา

พรุ่งนี้แล้วหนอ จะขอสัญญามั่น
ความจริงไม่อยาก จะแคล้วกัน
ฉันเกรงจะระอา ฉันจำใจลา
ด้วยหมดเวลา จึงขอลาไปพลัน