A Special Stranger (返來阮身邊)

作詞:黃正忠(阿毛)    作曲:黃正忠(阿毛)

袂記得何時睡 袂記得要吃飯
最怕若出門 不知按怎返
保護我的人 這碼跑去哪
按怎我會找沒

明明你在遮 哪會不識我
也許你是忘記 等一下甘會想起
怎會這麼客氣 阮是你的親生
你在哪裡 你在哪裡

爸爸呦 媽媽呦
快返來 阮身邊

怎會這麼客氣 阮是你的親生
你在哪裡 你在哪裡

爸爸呦 媽媽呦
快返來 阮身邊