KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:李坤成   作曲:陳明章

...................菊花開的時 演唱:陳明章

菊花開的時 阮攏會想起汝 想起汝瘦瘦的身軀 偎佇水邊牛

菊花謝的時 阮攏會懷念汝 懷念汝天真的年紀 親像可愛的花蕊

汝逐工牽著水牛 牽去山腳去吃草 擱一面看冊 看甲日頭落山

暗時返去煮飯飼豬 無閒佇厝後擱會記給恁老父捧水洗面 汝實在有影友孝

烏鶖烏鶖嘎嘎啾啾 白鷺絲腳九九水牛水牛黑白泅 跋落溝仔底馧豆油

後來水牛賣掉 阮看汝目屎一直流 恁阿爸閣欠人五十塊 煞借錢來阮兜

阮老父竟然給汝買起來作細姨 予阮真想欲哭這是啥麼天年 阮真正想離家出走

後來水牛賣掉 阮看汝目屎一直流 恁阿爸閣欠人五十塊 煞借錢來阮兜

阮老父竟然給汝買起來作細姨 予阮真想欲哭這是啥麼天年 阮真正想離家出走

菊花開的時 阮攏會想起汝想起汝瘦瘦的身軀 甲活潑的智慧

菊花謝的時 阮攏會懷念汝想起汝天真的年紀 親像花蕊遐呢美

_________________________結束_____________________________________________

菊花開的時

KKBOXを起動

作詞:李坤成   作曲:陳明章

...................菊花開的時 演唱:陳明章

菊花開的時 阮攏會想起汝 想起汝瘦瘦的身軀 偎佇水邊牛

菊花謝的時 阮攏會懷念汝 懷念汝天真的年紀 親像可愛的花蕊

汝逐工牽著水牛 牽去山腳去吃草 擱一面看冊 看甲日頭落山

暗時返去煮飯飼豬 無閒佇厝後擱會記給恁老父捧水洗面 汝實在有影友孝

烏鶖烏鶖嘎嘎啾啾 白鷺絲腳九九水牛水牛黑白泅 跋落溝仔底馧豆油

後來水牛賣掉 阮看汝目屎一直流 恁阿爸閣欠人五十塊 煞借錢來阮兜

阮老父竟然給汝買起來作細姨 予阮真想欲哭這是啥麼天年 阮真正想離家出走

後來水牛賣掉 阮看汝目屎一直流 恁阿爸閣欠人五十塊 煞借錢來阮兜

阮老父竟然給汝買起來作細姨 予阮真想欲哭這是啥麼天年 阮真正想離家出走

菊花開的時 阮攏會想起汝想起汝瘦瘦的身軀 甲活潑的智慧

菊花謝的時 阮攏會懷念汝想起汝天真的年紀 親像花蕊遐呢美

_________________________結束_____________________________________________