KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว
ใจนักเลงจึงปวดร้าวเจียนตาย
ปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้ม อวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้ม อวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา

ใจนักเลง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว
ใจนักเลงจึงปวดร้าวเจียนตาย
ปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้ม อวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้ม อวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา