KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


บางคน คอยมากวนโทสะ มีบางคน อาจจะดูนิสัยไม่ดี
มารังควาน ทำให้เราต้องเจ็บแสบในใจ
ใจเย็น คิดให้มันดีก่อนจะลืมตัว โดดเข้าใส่มันคงไม่ดี
ลงมือ เราก็ต้องมือเจ็บ อย่า...ไปทำเขา
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ใจเย็น คิดให้มันดีก่อนจะลืมตัว โดดเข้าใส่มันคงไม่ดี
ลงมือ เราก็ต้องมือเจ็บ อย่า...ไปทำเขา
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย

ห้ามรังแกเด็ก

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


บางคน คอยมากวนโทสะ มีบางคน อาจจะดูนิสัยไม่ดี
มารังควาน ทำให้เราต้องเจ็บแสบในใจ
ใจเย็น คิดให้มันดีก่อนจะลืมตัว โดดเข้าใส่มันคงไม่ดี
ลงมือ เราก็ต้องมือเจ็บ อย่า...ไปทำเขา
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ใจเย็น คิดให้มันดีก่อนจะลืมตัว โดดเข้าใส่มันคงไม่ดี
ลงมือ เราก็ต้องมือเจ็บ อย่า...ไปทำเขา
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย
ห้ามรังแกเด็ก บอกตัวเองให้ขึ้นใจ
ให้อภัยหน่อย เด็กมันยังไม่เข้าใจ
ก็โลกที่เราอยู่ อาจจะมีสักคนที่อ้อนไปหน่อย
แค่ให้อภัยกับเขา เราคงไม่ถึงตาย